Search
Search Menu

Activiteiten-overzicht

sep
27
zo
2020
Zondag 27 september – gezamenlijke dienst in Trefpunt @ Trefpunt, Bennebroek
sep 27 @ 10:00

Kerkdienst in Trefpunt

Viering in het Trefpunt op Zondag 27 september m.m.v. ds. Jolien Nak. Dit is een gezamenlijke dienst in Bennebroek.

De vieringen in het Trefpunt zijn per 1 juli ook (beperkt) toegankelijk voor max. 100 personen. Voor het bijwonen van deze viering moet u zich van tevoren aanmelden, kijk op de website van Trefpunt Bennebroek:klik hier

  • aanmelden uiterlijk op zaterdag, vòòr 10:00 uur
  • per mail op het adres: bennebroek.trefpunt@quicknet.nl
  • of per telefoon op het telefoonnummer: 023 584 6280
okt
25
zo
2020
Zondag 25 oktober, Taizéviering @ Kerkdienst via Kerkomroep en Youtube
okt 25 @ 10:00

Kerkdienst Oude Kerk

Viering in de Oude Kerk op Zondag 25 oktober m.m.v. ds. Arie Molendijk; Taizéviering. Het thema is: “Positieve eenzaamheid”.
In deze beklemmende tijd met de dreiging van het Coronavirus waarin we beperkt worden in onze contacten, ervaren we veel eenzaamheid. Hoe gaan we daar mee om.
In het dagboek van Etty Hillesum ontdekken we haar positieve benadering, je verbonden voelen met iedereen en met God. Het brengt ons tot aandacht en zorg voor elkaar.

In deze viering is er tijd voor bezinning, tijd om te luisteren en tijd om stil te zijn en te mediteren. De liederen worden gezongen door leden van het Kleinkoor. Laat de bekende melodieën ook meeklinken in uw eigen hoofd.

Deze viering is te beluisteren via Kerkomroep, klik hier.
Voor de Orde van Dienst en YouTube , klik hier

De vieringen in de Oude Kerk zijn (beperkt) toegankelijk voor max. 30 personen. Voor het bijwonen van deze viering, kijk op de pagina Kerkdienst-aanmelding, klik hier

okt
28
wo
2020
Lezing: Hong Kong @ Oude Kerk
okt 28 @ 20:00 – 21:30

GEZAMENLIJKE LEZING MET DE DOOPSGEZINDE KERK

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer over Hong Kong, een gepolariseerde stad.

Zij zijn door Kerk in Aktie voor vijf jaar uitgezonden geweest naar deze regio, die op het moment behoorlijk in het nieuws is vanwege de onlusten die daar zijn. In de loop van de tijd is Hong Kong steeds meer tot een verdeelde en gepolariseerde stadgeworden. Die ontwikkelingen hebben alles te maken met de plek die Hong Kong voor zichzelf ziet in relatie tot China en de plek die China in gedachten heeft voor Hong Kong.
Welke rol speelt religie in dit alles?

Tjeerd de Boer doceerde in Hong Kong Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie. Kathleen Ferrier was tot 2012 lid van de Tweede Kamer namens het CDA en is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

De avond begint om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). De toegang is vrij.
Aanmelden via mmdej@ziggo.nl of onder nummer 023 5287147.

okt
29
do
2020
Lezing: China, de rol van het Christendom en Confucianisme? @ Pauwehof - Oude Kerk
okt 29 @ 20:00 – 22:00

Bezinning en Verdieping

In het boek China, vriend en vijand van Meine Pieter van Dijk (Pathenon 2020) wordt aandacht besteed aan de rol van religie in China.
Er zouden alleen al meer dan 100 miljoen Christenen wonen en nog eens zo’n aantal Boeddhisten en Taoïsten. Gaat het deze mensen om het zoeken naar inhoud die men in het communisme niet vindt, of is religie een bron van verzet tegen het autoritaire regime zoals de Chinese overheid lijkt te denken?

China’s succesvolle economie oogstte lange tijd bewondering over de hele wereld, maar die positieve kijk kantelt. President Xi liet als gouverneur van de Zhejiang provincie kruisen van de kerktorens halen en beschouwt de bloeiende Christelijke kerk als een allochtone religie die in de gaten moet worden gehouden. Men staat positiever tegenover het Boeddhisme en Taoïsme, die ook wel ‘popular religions’ worden genoemd. Ook speelt het Confucianisme nog steeds een belangrijke rol, zij het dat de overheid vooral bepaalde ideeën van Confucius uitdraagt.

Wat zijn de normen en waarden in het huidige China en wijken die sterk af van onze ideeën over goed en kwaad? Is China een vriend of vijand?

Inleider: Meine Pieter van Dijk
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Hans Debets

Voor deelname graag aanmelden per mail bij Annet Mourik, E: amourikloos@gmail.com

nov
1
zo
2020
Zondag 1 november, bevestiging ambtsdragers @ Kerkdienst via Kerkomroep en Youtube
nov 1 @ 10:00

Kerkdienst Oude Kerk

Viering in de Oude Kerk op Zondag 1 november m.m.v. ds. Pieter Terpstra, met Verhalenboom en DKDD. Er treden deze zondag 2 ambtsdragers af en er worden 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd.

Deze viering is te beluisteren via Kerkomroep, klik hier.
Voor de Orde van Dienst en YouTube , klik hier

Deze viering in de Oude Kerk is (beperkt) toegankelijk voor max. 20 personen. Voor het bijwonen van deze viering, kijk op de pagina Kerkdienst-aanmelding, klik hier

nov
8
zo
2020
Zondag 8 november @ Kerkdienst via Kerkomroep en Youtube
nov 8 @ 10:00

Kerkdienst Oude Kerk

Viering in de Oude Kerk op Zondag 8 november m.m.v. ds. Arie Molendijk.

Deze viering is te beluisteren via Kerkomroep, klik hier.
Voor de Orde van Dienst en YouTube , klik hier

Deze viering in de Oude Kerk is (beperkt) toegankelijk voor max. 30 personen. Voor het bijwonen van deze viering, kijk op de pagina Kerkdienst-aanmelding, klik hier

nov
15
zo
2020
Preek van de Leek: Baudouin Schoenmaeckers @ Oude Kerk
nov 15 @ 15:30 – 17:00

Baudouin Schoenmaeckers over geloven in mogelijkheden

Als ondernemer in hart en nieren, met een diepe drang om mensen te raken en met elkaar te verbinden, zoekt Baudouin (roepnaam Baud) naar duurzame oplossingen. Zijn sterke geloof in mogelijkheden en aanstekelijk enthousiasme in combinatie met zijn mensenkennis en netwerk, zijn doorslaggevend. Het gaat om het bieden van hoop, perspectief op langere termijn – en niet denken dat je het beter weet.

Zijn drijfveren, ervaringen en visie bieden de ingrediënten voor een inspirerende Preek van de Leek!
Meer informatie: lees verder

nov
19
do
2020
Lezing: Beethovenjaar @ Pauwehof - Oude Kerk
nov 19 @ 20:00 – 22:00

Bezinning en Verdieping

Beethoven: ‘Datgene wat het hart raakt, moet wel van boven komen’
Het is dit jaar precies 250 jaar geleden dat de componist Ludwig van Beethoven in Bonn werd geboren. Als kind van zijn tijd omarmde hij de verworvenheden van de Verlichting. Natuur, mythologie en mystiek zijn allemaal invloeden die in zijn composities terug te vinden zijn. Ook de explosieve kracht van de revolutie is nooit ver weg.
Hoewel Beethoven geen diepgelovig mens was, klinkt een godsbesef zeker door in zijn werk. Het in de titel genoemde citaat spreekt wat dat betreft boekdelen.

Aan de hand van Beethovens rijke oeuvre gaan we op zoek naar wat hem ten diepste dreef. We luisteren naar een aantal religieuze werken, waaronder de Missa Solemnis en ‘Christus am Ölberge’, het enige oratorium dat Beethoven componeerde. Maar ook in zijn symfonieën, strijkkwartetten en pianosonates klinken natuur, mystiek en revolutie nadrukkelijk door. Denk alleen maar aan het overweldigende slotdeel van de Negende symfonie, waarin Beethoven het gedicht ‘Ode an die Freude’ van Friedrich Schiller citeert.
Dat maakt dat Beethoven ook nu nog tot de verbeelding spreekt en ons weet te raken met zijn muziek.

Plaats en tijd:         Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:   Willem Jan Cevaal

Voor deelname graag aanmelden per mail bij Annet Mourik, E: amourikloos@gmail.com