Search
Search Menu

Besluiten van de Kerkenraad nav Corona-maatregelen (16 maart)

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd om de effecten van het Corona-virus in te dammen, heeft de kerkenraad een aantal besluiten genomen.
Hieronder vindt u ze op een rij. Natuurlijk vragen zij ieder tekst en toelichting. Dat zal in de komende tijd duidelijk worden. Houdt u deze website in de gaten!

  1. Er vinden geen kerkdiensten plaats. Wél wordt er op iedere zondagochtend een korte liturgische viering vanuit de Oude Kerk uitgezonden op Youtube en Kerkomroep (www.kerkomroep.nl/#/kerken/21652). Meer informatie vindt u op deze pagina.
  2. Er vinden, behalve in hoogste uitzondering, geen pastorale bezoeken plaats. Daarvoor in de plaats wordt het Pastoraal Meldpunt geactiveerd: 06-27312098.
  3. Alle vergaderingen, kringen en andere kerkelijke bijeenkomsten komen te vervallen; in sommige gevallen kunnen die vervangen door overleg via andere kanalen. Andere zullen worden uitgesteld.
  4. De Pauwehof en de Oude Kerk worden in deze periode niet verhuurd.
  5. Het Kerkelijk Bureau is wel geopend op de bekende openingstijden, maar alleen telefonisch of per mail bereikbaar: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl en  023– 5285336
  6. Voor praktische hulp (vraag én aanbod) verwijzen we naar We helpen: wehelpen.nl
  7. Alle leden krijgen zo snel mogelijk een persoonlijk bericht, per post, waarin de punten 1) en 2) worden toegelicht.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in onze kerk, juist nu? Geef uw e-mailadres door aan het kerkelijk bureau, zodat wij u snel kunnen informeren! Stuur een bericht naar kerkelijkbureau@pknheemstede.nl en vermeld daarin uw naam en adres.