Search
Search Menu

Collecte tijdens Vieringen op afstand

In deze tijd van Vieringen op afstand houden we elke week 1 collecte. Dit collecte-doel wordt bekend gemaakt tijdens de viering.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0373737 572 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Heemstede, onder vermelding van: collecte-doel en datum.

Er is per zondag ook een link beschikbaar naar de website van SKG.
* Link naar SKG: klik hier
* Als u de link activeert, komt u direct in het collecteformulier terecht. U kunt anoniem een gift doen of op naam en u kunt bepalen welk bedrag. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.
* U ontvangt een bevestiging per mail (als u uw e-mail adres invult).

* SKG verzamelt alle betalingen die voor ons gedaan zijn via die link, op woensdag aan het eind van de dag. Vervolgens wordt het totaalbedrag op onze SKG-rekening gezet.