Search
Search Menu

Collecte tijdens Vieringen op afstand

 

In deze tijd van Vieringen met beperking in aantal bezoekers, houden we elke week 1 collecte. Dit collecte-doel wordt bekend gemaakt tijdens de viering.

Als u aanwezig bent bij de viering, wordt er niet gecollecteerd tijdens de dienst. Bij de uitgang staat een collecteschaal voor uw gift.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0373737 572 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Heemstede, onder vermelding van: collecte-doel en datum.