Search
Search Menu

Column

Sheba-Ethiopië en Jan Abbink

Het nieuwe project van onze diaconie – een project van Kerk in Actie – richt zich op concrete hulp aan kleine boeren in Ethiopië. Ethiopiërs beseffen steeds meer hoe belangrijk het is beter voorbereid te zijn op rampen en niet afhankelijk te zijn van anderen. Kerk in Actie probeert samen met de Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus en de Ethiopische hulorganisatie Hundee boeren te steunen met noodhulp, landbouw, gezondheidszorg en microkredieten.
Zo worden boeren en herders weerbaar.

Om ons project Sheba-Ethiopië in een ruim perspectief te plaatsen, hield Jan Abbink, hoogleraar bij het Afrika Studiecentrum in Leiden, op 17 oktober jl. een lezing met als titel: “Ethiopië: heden en verleden”.

Ethiopië heeft een bijzonder verleden. Christendom en Islam waren al zeer vroeg aanwezig. Ethiopiërs zijn trots op hun lange onafhankelijkheid. “Diversiteit” is een sleutelwoord voor Ethiopië: 100 miljoen inwoners, 75 verschillende talen, twee wereldreligies, grote verschillen in etnische achtergrond, en de laatste jaren ook politieke diversiteit.

In de loop der jaren met veel onderlinge strijd hebben de Ethiopiërs geleerd hoe met diversiteit om te gaan: iedereen moet erbij horen. In de huidige politieke situatie met weinig democratie en een enkele partij die de absolute macht heeft, staat een dergelijke zienswijze onder druk. Meer in het algemeen: diversiteit groeit heden ten dage uit tot grote tegenstellingen en ongelijkheid. Kan Ethiopië als etnisch-federale staat blijven bestaan?

Slechts 17% van de bevolking woont in een stedelijke omgeving. Ethiopië kent een economische groei van 7%. De vraag is echter of de bewoners op het platteland hiervan voldoende profiteren.
Abbink benadrukte hoe belangrijk het is juist de kleine boeren in afgelegen gebieden te helpen. Steeds meer gaat men daar de gevolgen van de klimaatverandering merken. Afwateringssystemen, wateropslagplaatsen, het planten van speciale bomen die tegen droogte kunnen, zijn een must voor hen om te overleven. Voorkomen moet worden dat zij afhankelijk worden van derden en van de staat.

Giften voor ons project zijn bijzonder welkom op
NL 98 FVLB 0699 541204 t.n.v. Diaconie PG Heemstede, onder vermelding van Sheba/Ethiopië

Rien Kaashoek en Pia Wolthuis

Voor meer informatie over het project, lees verder…