Search
Search Menu

Diaconie – activiteiten

Kerstviering voor ouderen

Elk jaar wordt in de Oude Kerk een kerstviering voor ouderen (75+) in Heemstede georganiseerd. Deze goedbezochte vieringen vinden plaats op een ochtend en worden muzikaal ondersteund. Wilt u graag komen maar heeft u zelf geen vervoer, dan wordt u gehaald en gebracht. De kerstviering voor ouderen vindt in 2019 plaats op dinsdag 17 december 2019 om 15.00 uur in de Oude Kerk. Meer informatie, lees verder
Contactpersoon: Marja Oudt, Hilda Hartsuijker en Wil van Lavieren.

Bloemenzondag

Halverwege de 40-dagentijd, op “Zondag Laetare” (Zondag van Vreugde) wordt elk jaar de bloemenzondag gehouden. Op deze dag worden, met een hartelijke groet van de kerkelijke gemeente, door leden van de kerk aan oudere gemeenteleden boven een bepaalde leeftijd, een bloemetje gebracht.
Op deze manier tonen we onze betrokkenheid bij deze ouderen en ontstaan er ook altijd weer leuke contacten tussen mensen die elkaar voorheen niet kenden. Op de bloemenzondag is op heel veel adressen weer een plantje bezorgd.
Contactpersoon: Hilda Hartsuijker en Marja Oudt

Autorijdienst

Voor mensen die niet meer zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen  coördineert de diaconie de autorijdienst. Degenen die hier gebruik van willen maken, kunnen zich opgeven en worden dan op zondag ruim voor het begin van de kerkdienst door andere kerkleden thuis opgehaald en na de dienst  en de eventuele koffie weer naar huis gebracht. Wilt u hier gebruik van maken, of wilt u zich aanbieden als chauffeur, neem dan contact op met Wil van Lavieren, T: 023-528 62 65.

Koffie/Theekring

De diaconie organiseert samen met enkele vrijwilligers, bijeenkomsten voor belangstellende 65-plussers. De bijeenkomsten hebben interessante onderwerpen en vinden plaats in de Pauwehof, op de tweede donderdag van de maanden oktober tot en met mei. Lees verder…
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil van Lavieren, T: 023-528 62 65.

Steun aan diaconale doelen

Vanuit Heemstede zijn we gelukkig in de gelegenheid (financieel) te helpen bij diaconale activiteiten in en buiten deze gemeente. Wij steunen als kerkgemeenschap een aantal vaste organisaties die zich in binnen- en buitenland inzetten voor kwetsbare mensen, of mensen die in een moeilijke situatie zijn beland. Zo collecteren we in de kerkdiensten voor onder andere: Stem in de Stad in Haarlem, Kerk in Actie, Exodus Nederland De Hoop, Stichting Hadassa Hoeve, De Regenboog, Sosuakids en Stichting de Vrolijkheid.

De Pauwehof

De diaconie ondersteunt financieel ‘het ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen (55+)’ in de Pauwehof. Dit is een samenwerking tussen de diaconie en Wij Heemstede. Lees verder…
Begeleidingscommissie Pauwehof: Hans van der Kroon en Ditteke Dercksen