Search
Search Menu

DKDD

logo DKDD-kerk
Voor jongeren van groep 1, 2 en 3 van de middelbare school.


DKDD, dat gaat ergens over!

Er wordt met passie gediscussieerd, met energie gewerkt aan een uitwerking van het onderwerp, waarna we besluiten met een spannend spel. Hoe meer deelnemers, hoe meer impact ze op elkaar en wij op hen kunnen hebben!

Elke eerste zondag van de maand in de Pauwehof, achter de Oude Kerk.


Verslag van DKDD 1-3-2020

Het is 1 maart als er 7 deelnemers aanschuiven voor DKDD op de Jeugdzolder, nu met een prachtige vloer. Vandaag is het ‘Gevangenenzondag’; een dag waarop wordt stilgestaan bij diegenen die om wat voor terechte of onterechte reden dan ook gevangen zitten.

We beginnen met enkele feiten: afgelopen jaar zaten er 33200 mensen in de Nederlandse gevangenissen; in 2005 waren dat er 50650. Vervolgens verbazen ze zich erover dat een diefstal uit een school In Nederland zwaarder wordt bestraft dan een autokraak.

Wanneer de DKDD-ers de stelling “Eens een dief, altijd een dief” voorgelegd krijgen, is er meteen commotie: “Dat kan je toch niet zo zeggen!”, ”Je kunt niet iedere misdaad over één kam scheren” en “Waarschijnlijk heeft die persoon een moeilijke jeugd gehad”.

Als het wat dichterbij komt en ze stil staan bij een moment dat henzelf onrecht werd gedaan brandt de discussie echt los. Vergeven, jazeker, daar komen de handen nog voor op elkaar. Maar gaat het om niet-herstelbare zaken, dan vinden velen dat de dader, ook na het ‘uitzitten’ van de straf, voor het leven getekend blijft met een negatief imago. In dat geval is vergeven een hele uitdaging.

Met het “Prisoners dilemma spel” geven we dit niet-lichtvoetige onderwerp nog wel even een speelse dimensie.

DKDD: Niet altijd even makkelijk, maar het gaat wel ergens over!
DKDDrrrr
Mede namens Annelies Siezenga en Anja Schut, Max van der Zwaag.

Contactpersoon: Max van der Zwaag, E: max@vanderzwaag.net