Search
Search Menu

Feest van de Geest


De deelnemende kerken zetten op zes middagen hun deuren open voor bezoekers (op 10,12 en 13 mei en op 19, 20 en 21 mei; telkens van 13 tot 17 uur). Sommigen van hen komen misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwelijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust of ontspanning.

Pinksteren wordt de komst van De Heilige Geest gevierd. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoofden van de apostelen of als een duif die neerdaalt. Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om het Pinksterfeest te ervaren. Bij het Feest van de Geest worden kunstenaars uitgenodigd om een kunstwerk te maken dat geïnspireerd is door het Pinksterverhaal en door het kerkgebouw. In Haarlem en omstreken doen dit keer elf kerken mee! Op deze manier kunnen mensen uit onze regio in elf kerken hedendaagse kunstwerken komen bekijken. En tegelijk kunnen wij ons kerkelijk leven aan hen presenteren.

Tijdens het Feest van de Geest 2018 is Vera Bruggeman (www.verart.nl) “onze” kunstenaar. Zij maakt prachtig, kleurrijk werk dat heel mooi past in de even kleurrijke omgeving van de Pinksterkerk. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is haar werk te zien- inclusief het nieuwe Feest van de Geest. Dit werk is geïnspireerd door het Pinksterverhaal en de kerk waarin het wordt geëxposeerd. Tijdens het Feest van de Geest wordt er bovendien nog een níeuw werk gemaakt: samen met twee dichters, Gerard Beentjes en Willemien Spook, werkt Vera met vier schoolklassen aan nog een werk. Met elkaar ontstaat zo een prachtig nieuw kunstwerk, onder de (voorlopige) titel: het is nog niet af!

Met het Feest van de Geest nemen wij als geloofsgemeenschap afscheid van de Pinksterkerk. Wij verlaten dit gebouw als vierplek. Dat doet natuurlijk verdriet. Het is een plaats waar veel gebeurd is- waar de Geest gewaaid heeft en waar mensen met elkaar verbonden zijn geraakt. Het is een kerk waar het leven gevierd is, bij doop en huwelijk, maar ook een kerk waar gerouwd en getreurd werd, als er afscheid genomen moest worden van geliefden. Een kerk als zovele en tegelijk uniek. Toch nemen we niet in mineur afscheid, maar in vertrouwen- in vertrouwen dat de Geest niet gebonden is aan een gebouw. In vertrouwen ook dat in ieder einde een nieuw begin ligt. Wij gaan verder. Vanuit het geloof van Pinksteren dat de Geest een nieuw begin maakt. Telkens!

Meer weten? Lees hier de digitale flyer  Feest van de Geest Haarlem e.o. 2018  of kijk ook bij www.feestvandegeest.nl 

2016-04-06 10.31.16

Feest van de Geest 2016

In de Oude Kerk exposeerde Antoinette Otten. Het beeld Pinksteren 2016 is gemaakt naar aanleiding van het Feest van de Geest en verbeeldt het Pinksterverhaal door de ogen van Otten. Van onder naar boven zijn twaalf wortels te zien, die de stammen van Israël verbeelden. Tegelijk laten ze ook zien dat ieder mens uit zijn eigen geschiedenis voortkomt.
Daarboven zijn twaalf gezichten: zij staan symbool voor twaalf leerlingen van Jezus. Al die gezichten zijn verschillend. Iedereen gaat zijn eigen weg met het verhaal van Jezus’ leven. Na de hemelvaart van Jezus wachten zij op wat komt. Nadat de lege plek van Judas vervuld is (de leerling die Jezus verraden had en zich daarna van het leven beroofde), zijn zij weer compleet.

Het bovenste deel gelijkt op een vlam, uitlopend in de figuur van een duif. De duif is een bekend (Bijbels) beeld van/voor de Geest. Op Pinksteren krijgen de leerlingen de Geest: die zet hen in beweging, geeft hun taal. Ze gaan naar buiten en vertellen van wat er gebeurd is. Het verhaal vertelt dat zij dat doen in “vreemde talen”. Otten: “ieder doet dat op een manier die past bij haar of zijn karakter, talenten en mogelijkheden”.