Search
Search Menu

Gemeenteberaad, zondag 7 mei

Uitnodiging voor gemeenteberaad

In de afgelopen jaren is er steeds nagedacht en gesproken over de wijze waarop PKN Heemstede goed en sterk kerk kan blijven. We hebben een positieve kijk op de toekomst. We geven er met ons allen vorm aan door de vele leuke en bijzondere activiteiten die we hebben. Daarin verheugen we ons ook over hoe goed de initiatieven zijn om meer in het zicht van de bewoners van Heemstede te komen.
Tegelijkertijd laat de financiële balans jaarlijks een aanzienlijk tekort zien. Hierover heeft de kerkenraad u een aantal malen geïnformeerd via Wegwijzer en gemeenteberaad.

Wij willen ook op de lange termijn een gezonde kerk zijn, ook financieel. Daarom is in 2015 het besluit uit 2001 van de kerkenraad herbevestigd om op termijn een van de beide gebouwen van PKN Heemstede af te stoten. Wij kunnen als geloofsgemeenschap al onze activiteiten in één kerkelijk centrum onderbrengen. Toen is ook besloten dat de Oude Kerk behouden zal blijven en wij afscheid gaan nemen van de Pinksterkerk.

In de kerkenraadsvergadering van 27 maart heeft de kerkenraad het voorgenomen besluit geformuleerd om de verkoop van de Pinksterkerk in gang te zetten.
De eerste stap is nu het raadplegen van onze gemeenteleden. Wij realiseren ons heel goed dat in de Pinksterkerk voor velen van u momenten zijn geweest die belangrijk waren in uw leven. Een afscheid is pijnlijk en daarvan zijn wij ons bewust.

Na het gemeenteberaad en de definitieve besluitvorming daarna, kan het College van Kerkrentmeesters aan de slag met de volgende fase. Dat houdt in het afstemmen met de burgerlijke gemeente Heemstede en andere partijen over de mogelijkheden en eventuele belemmeringen voor het toekomstig gebruik van het gebouw, het informeren van huurders, het onderzoek van mogelijkheden in de Pauwehof, etc.

De kerkenraad wil u uitgebreid informeren en met u in gesprek gaan over uw kijk op de situatie. Daarom nodigen wij u uit om op zondag 7 mei om ca. 11.00 uur, aansluitend aan de zondagsdienst in de Pinksterkerk te blijven voor een gemeenteberaad over dit onderwerp.
U bent van harte uitgenodigd. Als u hiervoor gebruik wilt maken van een autorijhulp, dan kunt u hierover bellen met de autorijdienst.

Frans van Lavieren, voorzitter CvK
Ine Hensbergen, scriba kerkenraad