Search
Search Menu

Grafkelder Oude Kerk

Grafkelder Adriaan Pauw 'herontdekt' in Oude Kerk te Heemstede

Bij verbouwingswerkzaamheden eind april 2015 aan het interieur van de Oude Kerk werd een bijzondere ontdekking gedaan. De grafkelder onder het monument van ambachtsheer Adriaan Pauw is nog helemaal intact. Bij het verwijderen van de houten vloeren, die in 1938 tezamen met de banken werden aangebracht, kwam een 1400 kg wegende natuurstenen sluitsteen in zicht die met een speciaal hijswerktuig is gelicht.

_6-P1120013

Daaronder ligt een trap naar de grafkelder waarin, direct zichtbaar vanuit de kerkruimte, twee kisten staan. Verder bevinden zich in de ruimte restanten van een deksel van een kist met opschrift, een “kinderkistje” uit 1789 en een hele stapel metalen handvatten.

2015-04-2913_16_21_000


Op een metalen plaat aan de muur naast de kisten staat:

Aangezien de kisten waren vergaan, zijn bij de restauratie der Kerk, de in deze grafkelder aanwezige stoffelijke resten, in twee kisten tesamen gebracht door Mr. R. Ridder Pauw van Wieldrecht Augustus 1938

Uit de archieven van de Heerlijkheid Heemstede blijkt dat in deze grafkelder vanaf 1638 tot 1776 in totaal 49 stoffelijke resten zijn bijgezet, waaronder die van Adriaan Pauw in 1653. De "vondst" is via de gemeente Heemstede gemeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het kerkbestuur is in afwachting van hun bezoek en advies hoe hier verder mee om te gaan.

Voor meer informatie: www.oudekerkheemstede.nl