Search
Search Menu

Groene Kerk

logo-groene-kerk

Wij willen een Groene Kerk zijn.

In mei 2016 heeft de kerkenraad besloten ons als kerkgemeenschap aan te sluiten bij het initiatief “Groene Kerken” van Kerk in Actie.
Doel is het zoveel mogelijk verduurzamen van het inkoopbeleid alsmede besparen op energie en overgaan op alternatieve energie. Ook de bewustmaking van de gemeenteleden staat op het programma.

Er is een werkgroep bestaande uit de volgende gemeenteleden:
* Maaike Galle (mailcontact op landelijke website)
* Albert Wolthuis
* Kees Wierda (lid van CvK), als opvolger van Frans van Lavieren
* Henk Koetsier, voorzitter

Een van de eerste acties van de werkgroep was ons aanmelden op de landelijke website www.groenekerken.nl.
Op de website worden vijf terreinen onderkend waarop kerken aan de slag kunnen met duurzaamheid:

1. Geloof en inspiratie
2. Energie en klimaat
3. Schepping en natuur
4. Bewust inkopen doen
5. Geld

Bij onze aanmelding hebben we aangegeven wat we gaan doen:
‘Wij staan aan het begin van het proces om een duurzame gemeente worden. Onze eerste stap is het doorlichten van de bedrijfsvoering (inkoop, verbruik en afval) en een inventarisatie van de duurzaamheidskwaliteit van de gebouwen. We willen zien wat daar mogelijk is. We gaan een concreet voorstel maken welke veranderingen kunnen worden doorgevoerd en wat dat gaat kosten. De werkgroep zal de uitvoering van de verbeteringen verbinden met de inhoud van de erediensten (theologisch en liturgisch) en de bewustwording van de gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters zal onderzoeken hoe geldmiddelen duurzaam belegd kunnen worden.’

Hoe ver zijn we nu (sept 2017)

Het is de hoogste tijd U te melden wat wij tot nu toe bereikt hebben, want het is alweer lang geleden dat u iets van ons gehoord hebt. De samenstelling van de werkgroep veranderde door het overlijden van Frans van Lavieren, die met veel enthousiasme namens het College van Kerkrentmeesters deelnam. Wij mochten als zijn opvolger Kees Wierda verwelkomen.

Wat het inkoopbeleid betreft, is met de kosters afgesproken dat overgestapt wordt, en grotendeels al overgestapt is, op het gebruik van biologische koffie en thee, suiker, koffiemelk, frisdranken en wijnen. Ook schoonmaakartikelen en toiletpapier zijn nu van duurzame herkomst. Dat geldt eveneens voor het papier dat gebruikt wordt op het kerkelijk bureau. De kosters zullen verder aandacht geven aan gescheiden inzameling van afval.


De belangrijkste beslissing is wel dat besloten is zonnepanelen te plaatsen op de Pauwehof. Eerst is er een onderzoek daarnaar verricht en daarna is een voorstel gedaan aan het College van Kerkrentmeesters. Dat is na ingewonnen offerte akkoord gegaan met de plaatsing van 88 panelen. Werkelijk een grote stap vooruit!

Meer informatie over de Groene Kerken-actie op 23 juni 2018, lees verder…

Verder is nog het een en ander gedaan in het doorlichten van mogelijkheden om energie te besparen door bijvoorbeeld ledlampen te plaatsen. Dat is nu nog niet overal het geval.

Kortom, er is het een en ander gebeurd of in gang gezet. We zullen dit ook melden aan de landelijke actie Groene Kerk van de PKN. Ook via de pagina in De Heemsteder kan hieraan bekendheid gegeven worden. U zult ook binnenkort een bordje aantreffen bij de Oude Kerk: GROENE KERK.

De aarde is door God aan ons toevertrouwd om die te bewaren voor wie na ons komen.
Henk Koetsier, voorzitter Werkgroep Groene Kerk