Search
Search Menu

Het Groene Normaal

Bericht van werkgroep Groene Kerk

Op zaterdag 29 augustus is het ‘Manifest voor Het Groene Normaal’ gelanceerd, een pleidooi om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen, en aan te haken bij de trend van duurzaam leven.

Inmiddels hebben een groot aantal organisaties en personen zich achter het manifest geschaard, waaronder Micha Nederland, Missie Nederland, TEAR, A Rocha, GroeneKerken, Groen Geloven, Werkgroep Laudato Si en Carla Dik-Faber Namens de ChristenUnie 2e Kamerfractie.

Op www.hetgroenenormaal.nl kun je het manifest lezen en ondertekenen, maar vind je ook informatie over organisaties en materialen die helpen om mee te doen met de wave van duurzaamheid en het groene leven in de praktijk te brengen.

Deze actie wordt gesteund door de Groene Kerken Actie, waar PKN Heemstede lid van is.
Namens de Werkgroep Groene Kerk
Maaike Galle