Search
Search Menu

DKDD

logo DKDD-kerk
Voor jongeren van groep 1, 2 en 3 van de middelbare school.


DKDD, dat gaat ergens over!

Er wordt met passie gediscussieerd, met energie gewerkt aan een uitwerking van het onderwerp, waarna we besluiten met een spannend spel. Hoe meer deelnemers, hoe meer impact ze op elkaar en wij op hen kunnen hebben!

Elke eerste zondag van de maand in de Pauwehof, achter de Oude Kerk.


Verslag van DKDD 3-3-2019

Het is 3 maart, nog hartje winter, maar ook een zondag na een week waarin sommigen zelfs in korte broek naar school zijn gegaan. Dat geeft te denken en is voor Annelies Siezenga en mij aanleiding om voor deze ochtend als thema te kiezen: “Is er volgens jou verschil tussen zorgen voor het klimaat en zorgen voor de schepping?” De vaste kern van deelnemers is het eens: de schepping is iets wat alles omvattend is en niet alleen gaat over het klimaat, maar ook over hoe we als mensen met elkaar omgaan.

De deelnemers krijgen 9 producten voorgelegd met de vraag hoe snel die afbreken als zij in de natuur terecht komen. Verbazing alom wanneer de afbraaktijd van kauwgom, een luier en glas respectievelijk 25, 500 en 1000 jaar blijkt te zijn.

Bij zorg voor de schepping rijst ook de vraag wanneer ingrijpen door de mens gerechtvaardigd is of juist discutabel is. Denk aan vormen van ingrijpen zoals genetisch modificeren van voedsel, het doen van dierproeven, vaccineren, ‘DNA-knippen’ en klonen. Genoeg voer voor een levendig debat.

Natuurlijk sluiten we af met een eindspel: een knikkerbaan maken van afvalproducten; DKDD-ers draaien er hun hand niet voor om.

DKDD: Niet altijd even makkelijk, maar het gaat wel ergens over!
DKDDrrrr
Mede namens Annelies Siezenga en Anja Schut, Max van der Zwaag.

Contactpersoon: Max van der Zwaag, E: max@vanderzwaag.net