Search
Search Menu

DKDD

logo DKDD-kerk Voor jongeren van groep 1, 2 en 3 van de middelbare school.DKDD, dat gaat ergens over!

Er wordt met passie gediscussieerd, met energie gewerkt aan een uitwerking van het onderwerp, waarna we besluiten met een spannend spel. Hoe meer deelnemers, hoe meer impact ze op elkaar en wij op hen kunnen hebben!
Elke eerste zondag van de maand in de Pauwehof, achter de Oude Kerk.

Verslag van DKDD 4-11-2018

Thema van de DKDD van 4 november was: “De werkelijkheid van de ander”. Met 6 deelnemers staan we stil bij een hardnekkig fenomeen: de neiging om eerder iets van iemand te vinden voordat je iets van iemand weet. Noem het vooringenomen standpunten, gevoed door wat de media daarover zeggen, klasgenoten, vrienden en familieleden.


Aansluitend leest Annelies de tekst die Marjolein van Haaften als uitgangspunt nam voor haar Preek van de Leek over “De werkelijkheid van de ander”, Romeinen 15, vers 1 en 2: “Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.’

We doen een oefening: op de grond liggen de termen “Nieuwsgierig”, “Onverschillig” en “Strijdbaar”. Vervolgens noemen we telkens een begrip of groepering (bijvoorbeeld Burka, Straatkrantverkoper, Kerkganger, etc.). De deelnemers gaan vervolgens staan bij de term die het sterkst aangeeft hoe zij zich tot dat begrip of die groepering verhouden. Bij “Nieuwsgierig” is de vraag: ‘Welke vraag zou jij willen stellen? Wat levert die informatie je op? Doet het antwoord iets met het oordeel dat je op voorhand had?’ Wanneer we deze bevindingen verbinden aan de tekst die we eerder lazen is de conclusie dat het meer moed vraagt en veel oplevert om respect te tonen door een vraag te stellen en je te verbinden met de ander, dan de ander te respecteren zonder contact te maken.

DKDD: dat gaat ergens over!

DKDDrrrr Mede namens Annelies Siezenga en Anja Schut;
Max van der Zwaag.

Contactpersoon: Max van der Zwaag, E: max@vanderzwaag.net