Search
Search Menu

Kerkblad – info

Verschijningsrooster Wegwijzer 2018

nr. verschijnt woensdag eerstvolgende zondag Kopij inleveren bijzonderheden
 2018
1 24 jan. 28 jan. 11 jan.
2 21 febr. 25 febr. 8 febr.
3 21 mrt. 25 mrt. 8 mrt. Pasen 1/4
4 18 april 22 april 5 april
5 16 mei 20 mei 3 mei  Pinksteren 20/5
6/7 27 juni 1 juli 14 juni
8 22 aug. 26 aug. 9 aug. zomervakantie 21/7-2/9
9 19 sept. 23 sept. 6 sept.
10 17 okt. 21 okt. 4 okt.
11 21 nov. 25 nov. 8 nov. Eerste Adventszondag 2/12
12 19 dec. 23 dec. 6 dec. Kerst = dinsdag + woensdag