Search
Search Menu

Manna & meer

Wellicht is het u opgevallen dat er de laatste twee jaar geen huiskamerbijeenkomsten meer zijn georganiseerd. Die manier om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten heeft jarenlang goed gewerkt, maar we gaan er nu een andere vorm aan geven onder de titel

“Manna & meer- eten en ontmoeten in de kerk”.

In het vorige seizoen hebben we die vorm een aantal keren uitgeprobeerd. De ervaringen van deelnemers waren zo positief dat we ermee verder gaan, in de hoop dat velen van u daar een keer aan mee komen doen.

Wat kunt u verwachten?

Tien à twaalf mensen komen samen rond een gedekte tafel. Voordat de maaltijd wordt opgediend  stelt ieder zich voor. Onder het eten wordt er een vraag of thema in het midden gelegd, waarover we van gedachten kunnen wisselen. Al pratend en luisterend leren we elkaar kennen en worden we gevoed door het eten en door elkaars aanwezigheid.

Nieuwsgierig geworden?

Op 30 januari, 27 februari, 12 maart en 20 april is er gelegenheid  om zo’n maaltijd mee te maken. We nodigen u van harte uit een keer aan te schuiven aan tafel om samen te eten en bekende of nieuwe mensen te ontmoeten. Iedereen is welkom, ook uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin. Wilt u graag een keer deelnemen, maar hebt u geen vervoer, dan zorgen wij dat u opgehaald wordt en weer thuisgebracht.

U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau; tel. 023-5285336, of per email:
kerkelijkbureau@pknheemstede.nl.

In verband met de voorbereidingen is het prettig als we enkele dagen van te voren weten op hoeveel tafelgenoten we kunnen rekenen. Voor deelname vragen we een eigen bijdrage van 5 euro, maar de kosten mogen nooit een bezwaar zijn!

Vanaf 18.30 uur bent u welkom in de hal van de Pauwehof. De maaltijd begint om 18.45 uur in de kerkenraadskamer en wordt rond 20.30 uur afgesloten.

We zien er naar uit u te verwelkomen.

Josien Fledderus, Wilma Rotteveel, Rineke de Bruin
Arie Molendijk en Pieter Terpstra