Search
Search Menu

Marjolein van Haaften – Preek van de Leek

Op zondagmiddag 28 oktober 2018 was Marjolein van Haaften, onderzoeker bij Bureau Discriminatiezaken, de preker van de negende “Preek van de Leek” in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Het thema van Marjoleins’ preek luidde: “De werkelijkheid van de ander”. De Bijbeltekst waarmee ze haar preek opende, is een brief van Paulus waarbij hij oproept tot het aanvaarden van andere godsdiensten.

In de Preek van de Leek willen wij als Protestantse Gemeente ons actief verbinden met onze omgeving door inspirerende sprekers van buiten te vragen hun licht te laten schijnen over een actueel thema, of een onderwerp dat hen aan het hart gaat. Daarbij wordt de (s)preker uitgedaagd om in de preek een verbinding te leggen met een Bijbeltekst.

Vooroordelen: wie heeft ze niet?

Het aanvaarden van andere manieren van leven is in de realiteit niet eenvoudig. Iedereen kan gediscrimineerd worden: via pesten, schelden, bedreigingen of buitensluiting. Minderheidsgroepen die een groter risico lopen op discriminatie dan anderen zijn etnische groepen, moslims, homoseksuelen en mensen met een beperking. Discriminatie, wij-zij denken, vooroordelen; het is complexe materie. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst kunnen schuren: het één staat niet boven het ander. In Nederland is het aan de rechter om in specifieke zaken af te wegen welk grondrecht voorrang heeft.

Ook al is er een grote, gematigde middengroep, die niet gedwongen wil worden om te kiezen, zijn het vooral de extreme meningen die dankzij social media meer aandacht krijgen dan ooit. Dat vergroot het wij-zij denken. Iedereen leeft steeds meer in zijn eigen wereld, zijn eigen ‘bubble’; door social media vind je in de directe reacties bevestiging van je eigen denkbeelden. Enkele voorbeelden zijn de ophef rond de inzending van een make-up artist en de harde toon in de Zwarte Piet discussie.

Positieve ontwikkelingen zijn allianties tussen diverse minderheidsgroepen en projecten om onderlinge verdraagzaamheid te bevorderen. Zoals een uitwisseling tussen een Amsterdamse rabbijn en moslimmeiden; vrouwen van de Fatih moskee in Haarlem Noord die bij de vrouwen van de Nieuw Apostolische kerk op bezoek gingen. Elkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren, samen eten en praten; het bevordert onderling begrip en verbinding.

In het boek ‘De werkelijkheid van de ander’ staan interviews van ruim 20 Haarlemmers over geloof, vrijheid en eigenheid. Hoe vrij voelen gelovigen en niet gelovigen zich? En hoe vrij laten zij de ander?

Haar oproep tot slot is dan ook om allianties te vormen: “Zet je in voor de ander, ook voor hen die niet tot je eigen groep behoren.”