Search
Search Menu

Muziek uit de hemel

Wie van u wel eens in Oost-Europa is geweest, heeft vast ontdekt dat de Oosters-Orthodoxe Kerk na zoveel jaar communisme helemaal is opgeleefd. Als u een kerkdienst hebt meegemaakt, of een gedeelte daarvan, bent u vast onder de indruk geraakt van de schitterende kerkmuziek. Het is muziek die je heel diep raakt. Toen mensen uit Kiev in 988 de Liturgieviering in Constantinopel meemaakten zeiden ze: ‘De muziek is zo mooi. Soms wisten we gewoon niet of we op aarde of in de hemel waren.’

Zondag 22 oktober ga ik voor in de Oude Kerk, met als thema ‘Zingen, muziek… een weldaad!’. Daarin laat ik hele mooie stukken horen uit de Russisch, Oekraïense en Fins Orthodoxe Kerk, ingepast in een dienst zoals wij die kennen. We zingen onze psalm, luisteren naar de bijbellezing, er is een schriftuitleg, er wordt gebeden, we zingen ons slotlied, u wordt gezegend. Dat is de helft van de tijd.

De andere helft klinkt muziek uit de Orthodoxe Kerk: de drie antifonen: Psalm 103, Psalm 146, en de Zaligsprekingen, de Kleine intocht (de Bijbel komt binnen), Driemaal heilig, Geloofsbelijdenis,
Dringende Litanie gebeden, Onze Vader, Wij loven U, U hebt ons bezocht, Ontvang het Lichaam van Christus, Afsluiting met Amen.

De dienst duurt bijna vijf kwartier. Dat is nog weinig als je dat met een Orthodoxe dienst vergelijkt: minstens twee en een half uur staat de gelovige in de dienst. Ja, stáát. Wie het meegemaakt heeft, weet hoe bijzonder zo’n dienst is.

Er is een orde van dienst met enige uitleg. Het valt niet zomaar over u heen. Er zijn iconen neergezet en een veelheid van kaarsen aangestoken.

Ds. Theo Hop, Hillegom

Bron: Wegwijzer 10,  18 oktober 2017