Search
Search Menu

Project Sheba, Ethiopië

De diaconie ondersteunt naast de goede doelen die tijdens de collecte aan bod komen, ook een apart project waarvoor geld bijeen gebracht wordt. Vanaf 2017 richten we ons op Afrika met het project “Sheba, Ethiopië”, waarbij de focus ligt op veiligheid en duurzaamheid. Ons doel is om 6000 euro bijeen te brengen in twee jaar. Voor meer informatie over het project, lees verder...

Jan Abbink van het Afrika Studiecentrum in Leiden heeft ons wegwijs gemaakt in de problematiek en mogelijkheden van Ethiopië. Een uitgebreid verslag staat onder de rubriek Column.

Nu het tweede jaar van het project Sheba ook al weer aardig vordert, wordt het tijd voor een nieuwe actie voor het goede doel. We hebben onze predikant Arie Molendijk bereid gevonden om mee te werken aan een workshop over bibliodrama. Op donderdag 14 maart is er een filmavond in de Pauwehof, waar de film "The Bastard" van Floris-Jan van Luyn zal worden vertoond over de verhouding tussen Nederlanders en Ethiopiërs.

Tussenstand: Tot nu toe heeft het Project Sheba een totaalbedrag van 5.387,93 euro opgebracht. Uw giften blijven meer dan welkom!
U kunt uw bijdrage storten op: Diaconie PG Heemstede; NL48 RABO 0373737 572, onder vermelding van Sheba/Ethiopië.