Search
Search Menu

Tafelgesprekken


De gemeente van Christus komt samen en de tafel is al vanaf het allervroegste begin een betekenisvolle plek voor haar geweest. De kerk is namelijk een bijeenkomst en dat is ze omdat ze wordt samengeroepen. In de taal van de Bijbel is ze ‘ekklesia’. En het zijn niet menselijke overwegingen die haar samenbrengen, het is een bijzondere stem die roept. Een stem die zondags klinkt als we de Schrift openen en horen waartoe ons leven bedoeld is. Maar het is evengoed de stem die iedere dag klinkt als iemand iets van ons vraagt of als ons iets overkomt en het voor ons de vraag is hoe daarop te antwoorden.

De gemeente van Christus leeft kortom van het luisteren naar die stem. En ze leeft op bij het gesprek, het gesprek met bronnen van inspiratie en met wat er elke dag aan vragen op haar afkomt. Hierin vindt ze haar identiteit. En de tafel is de plek waar met elkaar gedeeld wordt en waar echte gemeenschap tussen mensen kan ontstaan. We zijn daar het afgelopen seizoen mee begonnen en hebben goede ervaringen opgedaan.

Hoe verloopt zo’n bijeenkomst? Na inloop van de deelnemers en het verzamelen bij de bar van de Pauwehof gaan we naar een ruimte waar een tafel gedekt is voor ongeveer tien deelnemers. De maaltijd wordt begonnen en op zeker moment opent een gespreksleider het gesprek over een thema dat tevoren is bekendgemaakt.

De data: 7 en 17 oktober, 4 en 14 november, 20 en 30 januari en 2 en 12 maart.
U kunt zich van tevoren opgeven. Als een tafel vol is kunt u zich aanmelden voor een andere. We hopen u bij één van de tafels te ontmoeten.
Met hartelijke groet en namens alle voorbereiders,
ds. Arie Molendijk