Search
Search Menu

Vrijwilligers in Het Passion

Onlangs is er gecollecteerd voor het diaconale project van Het Passion in Hummelo:

Het Passion is een vierentwintig uur per dag opvangvoorziening die een tijdelijke rustperiode biedt aan haar gasten, voornamelijk bestaande uit dak- en thuislozen. Zij kunnen op straat vaak nergens terecht met psychische problemen. Hierdoor kunnen zij overlast veroorzaken voor hen zelf en hun omgeving.

Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Op de website van Het Passion, lazen we het gedicht De vrijwilliger: klik hier (met toestemming van de auteur Hannah de Jong)

[bron: www.hetpassion.nl]