Search
Search Menu

Activiteiten-overzicht

nov
3
zo
2019
Preek van de leek: Astrid Nienhuis @ Pauwehof / Oude Kerk
nov 3 @ 15:30 – 17:00

Onze eigen burgemeester, Astrid Nienhuis, is groot voorstander van scheiding van kerk en staat.

Toch gaat ze de uitdaging aan om spreker te zijn bij de eerstkomende Preek van de Leek. Kerk is voor haar namelijk ook een bezinningsmoment en het verzoek van ons helpt haar om eens stil te staan bij een aantal zaken.

In deze Preek van de Leek brengt ze het publieke en het persoonlijke bij elkaar; de combinatie van haar ambt als burgemeester en haar persoonlijke leven.

U bent van harte welkom in de Oude Kerk, 15.30 uur.

dec
17
di
2019
Kerstviering voor ouderen @ Pauwehof / Oude Kerk
dec 17 @ 15:00 – 16:30

Kerstviering voor ouderen

Op dinsdag 17 december 2019 van 15.00-16.30 uur wordt het inmiddels traditionele kerstviering voor de ouderen gehouden in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Daarvoor hebben alle gemeenteleden van 75+ en de Koffiekring een uitnodiging gekregen.

Wij komen bij elkaar in de Oude Kerk waar we luisteren naar een mooi kerstverhaal uit 1705 met daarin een nog steeds actueel thema. Het verhaal wordt verteld door Ds. Pieter Terpstra. De middag wordt muzikaal omlijst door Willem Jan Cevaal. Tijdens de pauze, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. /p>

Als u bij de Kerstviering aanwezig wilt zijn, met uw partner of introducé, dan kunt u een e-mail te sturen naar
koffiekring@pknheemstede.nl

Namens de diaconie
Hilda Hartsuijker, Wil van Lavieren, Marja Oudt

feb
11
di
2020
Informatiebijeenkomst Wickevoorter Stadsboeren @ De Wickevoorter Stadsboeren
feb 11 @ 20:00 – 21:30

Oogsten bij De Wickevoorter Stadsboeren


In een uurtje vertellen De Wickevoorter Stadsboeren, Ada en Martin, je alles wat je wilt weten over het komende seizoen op de zelfoogsttuin.
Op de tuin van een hectare groot, in de nieuw te bouwen wijk Wickevoort, verbouwen De Wickevoorter Stadsboeren ruim 50 soorten groente. Als deelnemer aan de tuin kun je hiervan wekelijks genieten. De boeren doen al het werk om de groente optimaal te laten groeien en jij kunt elke week komen oogsten. Naast de groente levert dat op dat je lekker buiten bent en contact hebt met de andere deelnemers.

Lijkt het je leuk om mee te doen, maar heb je nog vragen of twijfels? Kom luisteren en stel je vragen! Van harte welkom op Spieringweg 801, Cruquius.

feb
13
do
2020
Lezing: Passionen van Bach @ Pauwehof / Oude Kerk
feb 13 @ 20:00 – 21:30

Over de passionen en in het bijzonder de twee beroemde passionen van Bach, de Johannes Passion en de Matthäus Passion, zal een presentatie worden gehouden in de Pauwehof en de Oude Kerk.

Na een korte inleiding over het ontstaan van de muziek en de tekst voor de lijdenstijd vanaf de vroege Renaissance zal daarna dieper worden ingegaan op de overeenkomsten en verschillen in Bachs meesterwerken.

Daarbij zullen geluidsfragmenten te horen zijn en zal Piet Hulsbos zelf ook op orgel en/of piano voorbeelden laten horen.

Een ongetwijfeld zinvolle en hoogst interessante lezing zal dit zijn voor de liefhebber in voorbereiding op de komende passietijd!

Piet Hulsbos is vaste organist van de Oude Kerk te Heemstede, geeft les aan een muziekschool en is dirigent van diverse koren.

NB: deze presentatie was oorspronkelijk gepland op 6 februari, maar is verplaatst naar 13 februari.

feb
25
di
2020
Lezing: Ecologie van de stad @ Pauwehof - Oude Kerk
feb 25 @ 20:00 – 22:00

Lezing Niels de Zwarte, stadsecoloog

Wij zijn een Groene Kerk. In dat kader hebben wij Niels de Zwarte uitgenodigd voor een lezing over Ecologie van de stad.

 
Duurzaamheid in het stedelijk milieu omvat meer dan zonnepanelen op de daken. Juist de stad is rijk aan natuur. Bepaalde dieren en planten doen het zelfs beter in de stad dan in het buitengebied. En juist in de stad kan de mens de natuur een handje helpen met een goed ontwerp van de gebouwde omgeving. Want de stad is niet van ons alleen, we delen haar met de planten en de dieren. De schepping is een geheel, dat is een zeer Bijbelse gedachte.
 
Stadsecoloog Niels de Zwarte heeft samen met anderen een prachtig boek geschreven vol met voorbeelden hoe dat samenwonen versterkt kan worden. Wij hebben Niels de Zwarte uitgenodigd om ons te komen vertellen over zijn werk als stadsecoloog: het onderzoeken, beschermen en versterken van biodiversiteit in de stad. Als we weten hoe het komt het dat planten en dieren zich prettig voelen in de ‘manmade’ stad, weten we ook wat we moeten behouden en hoe we de natuur in de stad verder kunnen uitbouwen.
Want de stad en de stedenbouw veranderen onder invloed van nieuwe productiemethoden en voor je er erg in hebt is een rijke stedelijke biotoop opeens verdwenen. Vandaar het grote belang van stadsecologische kennis. Niels de Zwarte zal ook ingaan op wat wij zelf aan die rijke biotoop kunnen bijdragen, als kerk en als stadsbewoner.
 
Plaats en tijd:         Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon:   Maaike Galle

okt
28
wo
2020
Lezing: Hong Kong @ Oude Kerk
okt 28 @ 20:00 – 21:30

GEZAMENLIJKE LEZING MET DE DOOPSGEZINDE KERK

Kathleen Ferrier en Tjeerd de Boer over Hong Kong, een gepolariseerde stad.

Zij zijn door Kerk in Aktie voor vijf jaar uitgezonden geweest naar deze regio, die op het moment behoorlijk in het nieuws is vanwege de onlusten die daar zijn. In de loop van de tijd is Hong Kong steeds meer tot een verdeelde en gepolariseerde stadgeworden. Die ontwikkelingen hebben alles te maken met de plek die Hong Kong voor zichzelf ziet in relatie tot China en de plek die China in gedachten heeft voor Hong Kong.
Welke rol speelt religie in dit alles?

Tjeerd de Boer doceerde in Hong Kong Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie. Kathleen Ferrier was tot 2012 lid van de Tweede Kamer namens het CDA en is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie.

De avond begint om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur). De toegang is vrij.
Aanmelden via mmdej@ziggo.nl of onder nummer 023 5287147.

nov
15
zo
2020
Preek van de Leek: afgelast @ Oude Kerk
nov 15 @ 15:30 – 17:00

Preek van de Leek met Baudouin Schoenmaeckers over geloven in mogelijkheden

Als gevolgd van de aangescherpte maatregelen i.v.m. corona is helaas de Preek van de Leek op zondag 15 november 2020 afgelast.

dec
10
do
2020
Lezing: Ecologische boerderij Wickevoort @ Pauwehof - Oude Kerk
dec 10 @ 20:00 – 22:00

Bezinning en Verdieping

Ecologische boerderij Wickevoort, goed voor de aarde en goed voor u.
Goede zorg voor de aarde die ons geschonken is en die ons voedt, ligt diep verankerd in ons geloof. Daarom hebben we ons gemeentelid Ada de Graaff, stadsboerin, uitgenodigd om het verhaal te komen vertellen over haar boerderij in Cruquius.

Ongeveer twee jaar geleden werden Ada de Graaff en haar broer Martin Verzijden ecologische stadsboeren op Landgoed Wickevoort, gelegen vlak achter het oude stoomgemaal Cruquius.

Maar wat is dat, stadsboer zijn en waarin is ecologisch boeren anders dan gewoon boeren? Ze moesten het idee van de grond af aan ontwikkelen. Er waren een paar uitgangspunten. Op het landgoed wordt een woonwijk ontwikkeld en de boerderij ligt op het terrein SEIN (expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde). Dat bood de mogelijkheid om samen met wijkbewoners en cliënten van SEIN aan de slag te gaan.

Ada en Martin willen hun producten direct verkopen aan klanten in de nabije omgeving en op die manier mensen weer verbinden. Gemeenteleden van een ‘Groene Kerk’ kunnen mee helpen om dit mooie initiatief vooruit te helpen. Kom luisteren en ontdek hoe we de verbinding tussen mens en schepping in de praktijk kunnen brengen.

Inleider: Ada de Graaff
Plaats en tijd: Pauwehof, 20.00 uur
Contactpersoon: Maaike Galle, Werkgroep Groene Kerk

Voor deelname graag aanmelden per mail bij Annet Mourik, E: amourikloos@gmail.com

jan
28
do
2021
Lezingen B&V op 21 en 28 januari zijn afgelast @ Pauwehof - Oude Kerk
jan 28 @ 20:00 – 22:00

Bezinning en Verdieping

De twee geplande lezingen over Antisemitisme (21 januari) en Beethoven (28 januari) gaan helaas niet door i.v.m. de coronamaatregelen.

Namens de commissie Bezinning & Verdieping,
Annet Mourik

apr
11
zo
2021
Zondag 11 april 2021 @ Gemeenteberaad via Zoom of in Pauwehof
apr 11 @ 11:30

Gemeenteberaad op Zondag 11 april via Zoom

De kerkenraad heeft op 22 maart jl. het voorgenomen besluit genomen om met het emeritaat van Arie Molendijk een kerkelijk werker aan te stellen met een deeltijdfactor van 70%.

Het voorstel om geen nieuwe dominee in de plaats van Arie Molendijk te beroepen en in plaats daarvan een kerkelijk werker te benoemen is een erg belangrijk besluit. De kerkenraad wil daarom graag weten wat u daarvan vindt. De kerkorde schrijft dat trouwens ook voor. Om die reden zullen we na de kerkdienst van 11 april 2021 via een vergadering per Zoom een korte toelichting op het voorgenomen besluit geven.

De link naar de vergadering vindt u hier: gemeenteberaad. De vergadering begint om 11.30 uur. Desgewenst is een handleiding voor Zoom beschikbaar.

Voor degenen die de vergadering niet kunnen bijwonen of direct contact willen hebben, zullen we op 11 april van 13.00 tot 15.00 in de Pauwehof zijn om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt in die tijd ook telefonisch vragen stellen op nummer 023 528 53 36.
Daarnaast kunt u ook per brief of e-mail reageren aan scriba@pknheemstede.nl of het Kerkelijk Bureau, t.a.v. scriba, Achterweg 19, 2103 SW Heemstede. Dat kan tot en met 12 april a.s.