Search
Search Menu

Diaconie – Project Sheba

De diaconie ondersteunt naast de goede doelen die tijdens de collecte aan bod komen, ook een apart project waarvoor geld bijeen gebracht wordt. In het verleden was dat het project Judith, een project met aandacht voor het Midden Oosten en nu gaan we ons richten op Afrika met het project “Sheba, Ethiopië”.

Waarom Ethiopië?

De diaconie wil aansluiten bij een project van Kerk in Actie omdat er dan aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Kerk in Actie biedt hiervoor enkele tientallen projecten aan. Onze keuze is gevallen op het project in Ethiopië omdat de nood in Ethiopië hoog is en omdat de focus bij dit project gericht is op duurzaamheid. Dit spreekt ons aan vanwege onze betrokkenheid bij de “groene kerk” dat immers ook op duurzaamheid gericht is.

Wat zijn de plannen rondom het project?

Het blijkt dat diverse van onze gemeenteleden regelmatig in Ethiopië verblijven. Pia Wolthuis gaat bijvoorbeeld regelmatig op familiebezoek in Ethiopië. Dit geeft ons als gemeente de kans om wat meer over dit interessante land te weten te komen. Zo bieden we u aan om een kijkje te komen nemen in de boeiende geschiedenis van Ethiopië. Dit wordt georganiseerd door Dick Kooiman. En we kunnen ons gaan verdiepen in de economische situatie van Ethiopië onder leiding van Meine Pieter van Dijk.

Wist u dat Ethiopië één van de grootste koffieproducenten ter wereld is? Ook hieraan besteden we aandacht en wel door het organiseren van een professionele koffieproeverij! Het doel van het project is om in twee jaar tijd een bedrag van 5000 euro bij elkaar te brengen. Wij gaan ervoor en met uw hulp gaat dat zeker lukken!

Start project Sheba op gemeentezondag 24 september 2017

Voor de volwassenen was Laurens den Dulk van Kerk In Actie bij ons te gast. Hij vertelde over het werk van Kerk in Actie in Ethiopië en ook in andere gebieden waar hulp nodig is. We zagen foto’s van een waterpomp die geïnstalleerd was door KIA en die onderhouden wordt door de locale gemeenschap. Doel van alle inspanningen is immers dat de gemeenschap zelfvoorzienend wordt.

Ook de kinderen hebben een praktische bijdrage gegeven aan Sheba Ethiopië door een prachtige spaarpot van enorme afmetingen te knutselen. Deze spaarpot gaat de komende twee jaar mee met alle activiteiten die ondernomen worden voor het project. Houdt u die goed in het oog!

U kunt u bijdrage natuurlijk ook altijd overmaken naar ons: rekeningnummer NL48 RABO 0373737 572 onder vermelding van: diaconie Sheba Ethiopië. Alvast hartelijk bedankt!

Achtergrond van het project Sheba

Wie herinnert zich niet de extreme droogte in de Hoorn van Afrika in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Maar ook vrij recent nog in 2011. Miljoenen mensen werden ernstig bedreigd. De noodhulp kwam pas laat op gang. Internationale en nationale waarschuwingssystemen voorspelden de droogte wel op tijd, maar de wereld bood pas grootschalige hulp toen er dramatische beelden op televisie verschenen.

Een land vol tegenstellingen
Ethiopië is een land met grote tegenstellingen en ongelijkheid. Naast grote groene velden en prachtige hoge bergen zijn er kurkdroge gebieden, waar mensen nauwelijks kunnen overleven. Ethiopië was ooit de graanschuur van de wereld. Ook nu nog exporteert Ethiopië koffie, groenten, snijbloemen en goud. Maar op slechts 200 km van de hoofdstad Addis Abeba beland je in een totaal andere wereld. Ethiopië: 2 keer zo groot als Frankrijk, 100 miljoen inwoners.
Klimaatverandering
Steeds meer gaat men de gevolgen hiervan merken. Droogte en overstromingen, het klinkt tegenstrijdig, maar in Ethiopië heeft men met beide te maken. Daardoor mislukken oogsten, en overstromen dorpen. Veel dorpen raken geïsoleerd door de overstromingen. De situatie is veel minder voorspelbaar geworden.

Het heft in eigen hand nemen
Ethiopiërs beseffen steeds meer hoe belangrijk het is beter voorbereid te zijn op rampen en niet afhankelijk te zijn van anderen. Van oudsher zijn gemeenschappen in dit land hecht en saamhorig en delen is daarom enorm belangrijk. Met technische en organisatorische steun, maar vooral vanuit het geloof in de eigen capaciteiten en middelen probeert men rampen te voorkomen. Samen met de bevolking en met succes.

De rol van Kerk in Actie en de samenwerking met de Ethiopische Evangelische Kerk

ICCO en KIA bieden via het internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together) noodhulp aan door droogte getroffen gezinnen in Ethiopie. KIA werkt samen met twee Ethiopische partners:
– de diaconale tak van de Lutherse Kerk;
– Hundee, een Ethiopische hulporganisatie in de Oromo regio.
Beide organisaties zijn actief in de meest afgelegen dorpen, en steunen boeren met noodhulp, landbouw, gezondheidszorg en microkredieten. Zo worden Ethiopische boeren en herders weerbaar. Op basis van waar de grootste noden zijn, worden dorpen geselecteerd.

Concrete stappen van de lokale kerken
– Het geven van trainingen in rampenpreventie, zodat mensen de risico’s kennen en weten welke maatregelen ze kunnen nemen.
– Het maken van een risicoanalyse en een actieplan, samen met de bewoners.
– Het opzetten van dorpscomités, die de leiding nemen in geval van nood.
– Het aanleggen van verbeterde afwateringssystemen.
– Het bouwen van wateropslagplaatsen.
– Het zorgen voor bodemverbetering.
– Het verstrekken van zaaigoed, dat beter bestand is tegen droogte.
Contactpersonen
– Jeroen Jurriens – program officer disaster management unit ICCO Cooperation/KIA
– Gerdine Klein – Kerk in Actie consulent
– Mr. Gizaw Megersa – EECMY, Arsho Laboratory Building, 6th floor, Meskel Flower Road, Addis Abbeba

KIA-Project: Leren overleven met droogte

Streefbedrag KIA: € 275.000,– (2017)
Streefbedrag Heemstede: € 5.000,– (2017-2019)
Bankgegevens: Diaconie PG Heemstede NL48 RABO 0373737 572, onder vermelding van Sheba/Ethiopië

Afsluiting Sheba-project

Op 1e Pinksterdag hebben we ons Project Sheba Ethiopië afgesloten met een presentatie over de afgelopen 2 jaar.
Alle activiteiten kwamen nog 1x langs en nu in beeld. We werden weer verrast door het enthousiasme van de kinderen tijdens de sponsorloop, de zangmiddag en alle verdere activiteiten. Wat zijn er veel mensen in touw geweest voor Sheba Ethiopië! Bij deze willen we iedereen bedanken, die dit mogelijk heeft gemaakt en met name de bijdrage van de Protestantse gemeente te Bennebroek.

Na afloop van de kerkdienst van 1e Pinksterdag is de eindstand bekend gemaakt. Door toevoeging van de laatste collecte en doordat de diaconie een bijdrage voor project Sheba heeft gereserveerd, komen we aan een eindbedrag van € 11.500,- ! Iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie bedrag, van harte bedankt!

Projectgroep Sheba: Pia Wolthuis, Meine Pieter v Dijk, Rien Kaashoek, Dick Kooiman, Hilda Hartsuijker en Marty Oosting