Search
Search Menu

Gedachtenisboek

Gedachtenisboek-icoon-OK

“Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten” schreef Bram Vermeulen ooit. En zo is het. In de kerk geloven we ook dat leven meer is dan ademhalen. En ook: wie sterft, leeft voort. Bij God, maar ook bij mensen.

Als iemand uit onze gemeenschap overlijdt, staan wij daar op verschillende manieren en momenten bij stil. Eind november bijvoorbeeld, ontsteken wij een kaars bij het noemen van alle namen van hen die stierven.

Maar ook op alle andere dagen is de gedachtenis aan hen die stierven zichtbaar. In onze kerk is een gedachtenishoek ingericht. Daar ligt een boek met daarin hun namen. Het gedachtenisboek is in te zien na een kerkdienst, of op verzoek bij de koster.

Er hangt een speciale, oude icoon in de gedachtenishoek, lees verder…

Kitty van Pel heeft de verantwoording voor het gedachtenisboek. Per mail ontvangt zij de tekst van het “In Memoriam” van de betreffende predikant en een foto indien beschikbaar. De predikanten verzorgen het contact met de familie ten aan zien van het leveren van een foto.

Meer informatie: Kerkelijk Bureau