Search
Search Menu

Gemeentezondag 26 september, samen met Bennebroek

Plannen maken is lastig in deze tijd: wat kan er allemaal wel, wat kan er allemaal niet? Juist toen de ruimte weer leek toe te nemen, namen de zorgen om een vierde golf toe. Hoe zal het zijn? We weten het niet.

Toch is het goed om plannen te maken, omdat onze gemeenten dat verdienen. Na anderhalf seizoen op halve kracht, of nog minder, is het goed om te vieren wat er kan; wat er weer kan en wat nieuw kan. En het spreekt voor mij vanzelf dat ontmoeting daarbij centraal staat.

In mijn verbeelding is de gemeentezondag dit jaar een soort ‘reünie’, waarop we elkaar weer tegen komen. Hopelijk is dat al eerder gebeurd, en zijn er al gelegenheden voldoende geweest. Maar het is het vieren waard. Tegelijk blijft die spanning of dat wel gaat lukken. We zullen zien.

Vanuit deze overwegingen borrelde bij mij het thema “Wat de toekomst brengen moge” op. Een thema met laagjes: het gaat om een aansporing, een aanwijzing of een wens. Er zit iets ‘voorlopigs’ in. De recent verschenen visie-nota van de kerk heeft als titel “Van U is de toekomst”, met ideeën, gedachten, verwachtingen en gebeden voor de komende periode. Het past prachtig bij ‘ons’ eigen thema. Ingrediënten voldoende voor een gemeentezondag, lijkt me.

De gemeentezondag is een gezamenlijke activiteit van Heemstede en Bennebroek.
Namens de gemeentezondagcommissie, Pieter Terpstra