Search
Search Menu

Kerkdienst-aanmelding-per-formulier

Als u naar de kerk wilt, graag van tevoren aanmelden

Vanaf 23 mei 2021 is het weer mogelijk om aanwezig te zijn bij een zondagse viering in de Oude Kerk. Let op: er zijn per zondag slechts 50 zitplaatsen beschikbaar!

Iedereen die de kerkdienst wil bijwonen, kan dat aanvragen op de volgende manieren:
• Online met een formulier, klik hier.
• Per e-mail naar kerkbezoekheemstede@gmail.com
• Wie geen toegang tot internet heeft, kan ook bellen: op woensdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het Kerkelijk Bureau Tel 023 – 528 53 36

U kunt op het reserveringsformulier een aanvraag voor meerdere zondagen doen: zondag 6 juni, zondag 13 juni en zondag 20 juni. U mag alle data aanvragen. Wij verwachten veel belangstelling nu het kerkbezoek weer mogelijk is en we proberen ieder een kans te geven om op één van de drie diensten aanwezig te zijn. U ontvangt tijdig bericht.

De aanvraagtermijn sluit op zaterdagmorgen om 10.00 uur.
Na sluiting van de aanvraagtermijn wordt bekeken hoeveel personen zich hebben aangemeld. Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, zal een indeling gemaakt worden om bij toerbeurt alle gemeenteleden een eerlijke kans te bieden om een viering bij te wonen.
U wordt telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Wij informeren u op de zaterdag uiterlijk om 16.00 uur.

Om het placeren van u allen op zondag goed en veilig te doen verlopen, doen we dit vanaf één ingang door twee dorpelwachters. Wij verzoeken u daarom om via de ingang bij de glazen corridor naar binnen te gaan.

Bij de ingang is desinfecterende gel beschikbaar en liggen liedboeken klaar; het beste neemt u uw eigen liedboek mee! Bij het binnenkomen en bij het weggaan wordt u verzocht om een mondkapje te dragen. U kunt op aanwijzing van de dorpelwachter plaatsnemen op de volgens coronaregels geplaatste stoelen. Leden van één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.

Na afloop van de kerkdienst verlaat u de kerk via de uitgang van uw eigen vak: de hoofdingang onder het orgel, en de zij-ingang bij het Praalgraf. De achterste rij gaat als eerste en zo verder naar voren.