Search
Search Menu

Contact

Kerkelijk Bureau

Met vragen over verhuur van gebouwen, of onze kerkelijke organisatie kunt U terecht bij ons Kerkelijk Bureau, Herenweg 115 in Heemstede, T: 023 528 53 36.
Voor contact met ons Kerkelijk Bureau, klik hier.

Predikanten

U kunt om welke reden dan ook behoefte hebben aan contact. Er zijn genoeg situaties in het leven die daartoe aanleiding geven. De predikanten van onze kerk zijn bereid om met u in gesprek te gaan, hetzij per e-mail, per telefoon, of onder vier ogen. Het zijn ds. Arie Molendijk en ds. Pieter Terpstra.
Voor contact met een predikant, klik hier.

Privacy

Naar aanleiding van toenemende aandacht voor privacy en de nieuwe regelgeving over persoonsgegevens heeft de kerkenraad een plan van aanpak goedgekeurd om te kijken naar alle onderdelen van onze organisatie m.b.t. privacy. Er is een Privacyreglement opgesteld, lees verder...

Op de website wordt zoveel mogelijk vermeden dat persoonlijke informatie wordt vermeld. Bij diverse activiteiten van PKN Heemstede worden contactpersonen genoemd. We gaan er vanuit dat zij akkoord gaan dat hun naam, telefoonnummer en mailadres wordt vermeld bij deze activiteiten. Mocht iemand het daar niet mee eens zijn, dan kan men hierover contact opnemen met het bovengenoemd Kerkelijk Bureau.

Webmaster

Redacteuren van de website zijn:
- Ineke Blom
- Wabe Heeringa
- ds. Pieter Terpstra
Opmerkingen of vragen over deze website, kunt U richten aan: website@pknheemstede.nl

Website update: 2-11-2018