Search
Search Menu

Email-adressen PKN Heemstede

Een aantal e-mailadressen van onze medewerkers is aangepast om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze aanpassing is het eenvoudiger geworden, de adressen zijn gekoppeld aan de functie. Hieronder vindt u een overzicht.

Voorzitter kerkenraad
 • voorzitter@pknheemstede.nl
 • Alexander van der Voort Maarschalk
Scriba kerkenraad
 • scriba@pknheemstede.nl
 • Ine Hensbergen
Koster/beheerder
 • koster@pknheemstede.nl
 • Remko de Reus
Kerkelijk bureau
 • kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
 • Jasperina de Vries
Afspraken gebruik en verhuur
 • verhuur@pknheemstede.nl
Voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK)
 • voorzittercvk@pknheemstede.nl
 • Casper Maasdam
Secretaris College van Kerkrentmeesters
 • secretariscvk@pknheemstede.nl
 • Annet Mourik
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
 • penningmeestercvk@pknheemstede.nl
 • Rien Hazekamp
College van Diakenen
 • diaconie@pknheemstede.nl
 • (voorzitter en penningmeester)
Ds. Arie Molendijk
 • molendijk@pknheemstede.nl
 • predikant wijk oost
Ds. Pieter Terpstra
 • terpstra@pknheemstede.nl
 • predikant wijk west
Coördinator pastoraal meldpunt
 • pastoraalmeldpunt@pknheemstede.nl
 • Rineke de Bruin
Redactie Wegwijzer
 • wegwijzer@pknheemstede.nl
Webmaster website
 • website@pknheemstede.nl
 • Wabe Heeringa