Search
Search Menu

Email-adressen PKN Heemstede

Een aantal e-mailadressen van onze medewerkers is aangepast om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze aanpassing is het eenvoudiger geworden, de adressen zijn gekoppeld aan de functie. Hieronder vindt u een overzicht.

Voorzitter kerkenraad

 • voorzitter@pknheemstede.nl
 • Alexander van der Voort Maarschalk

Scriba kerkenraad

 • scriba@pknheemstede.nl
 • Ine Hensbergen

Koster/beheerder

 • koster@pknheemstede.nl
 • waarnemend: Herman Geluk

Kerkelijk bureau

 • kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
 • Jasperina de Vries

Afspraken gebruik en verhuur

 • verhuur@pknheemstede.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK)

 • voorzittercvk@pknheemstede.nl
 • Casper Maasdam

Secretaris College van Kerkrentmeesters

 • secretariscvk@pknheemstede.nl
 • Annet Mourik

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

 • penningmeestercvk@pknheemstede.nl
 • Rien Hazekamp

College van Diakenen

 • diaconie@pknheemstede.nl
 • (voorzitter en penningmeester)

Ds. Arie Molendijk

 • molendijk@pknheemstede.nl
 • predikant wijk oost

Ds. Pieter Terpstra

 • terpstra@pknheemstede.nl
 • predikant wijk west

Coördinator pastoraal meldpunt

 • pastoraalmeldpunt@pknheemstede.nl
 • Rineke de Bruin

Redactie Wegwijzer

 • wegwijzer@pknheemstede.nl

Webmaster website

 • website@pknheemstede.nl
 • Wabe Heeringa