Search
Search Menu

Kerkelijk Bureau

Adres

Herenweg 115, 2105 MG Heemstede T: 023 528 53 36 E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
Op het bureau is werkzaam mw. Jasperina de Vries.

Openingstijden

Het Kerkelijk Bureau kunt u bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 - 13.00 uur via tel. 023 5285336 of u kunt een e-mail sturen aan: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Vakantiesluiting

Het kerkelijk bureau is gesloten van 10 t/m 24 mei. Afkondigingen kunt u voor de dienst afgeven aan de ouderling van dienst. Voor verhuurzaken en afspraken omtrent rouwdiensten kunt u contact opnemen met de koster Remko de Reus (06 21 54 74 28).

Verhuur

Voor informatie over verhuur van ruimten in de Pauwehof en Oude kerk: lees verder...

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, €1,00 en € 2,00. Verkoop gaat per vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen na afloop van dienst aan het buffet middels contante betaling. Ook kunt u het  bedrag overmaken o.v.v. de gewenste bonnen op rekeningnummer NL86INGB0000 085287 t.n.v. CvK protestantse gemeente te Heemstede. Wij sturen de bonnen dan naar u toe.

Ledenadministratie

Leden van de Protestantse Gemeente Heemstede wordt verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Afkondigingen

De afkondigingen voor de zondag kunt u uiterlijk woensdag voor 11.00 uur telefonisch doorgeven via 023 5285336 per e-mail: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Koster

Beheerder van de Oude Kerk en Pauwehof: koster Remko de Reus, M: 06 21 54 74 28