Search
Search Menu

Kerkelijk Bureau

Adres

Herenweg 115, 2105 MG Heemstede T: 023 528 53 36 E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
Op het bureau is werkzaam mw. Jasperina de Vries.

Openingstijden

Het Kerkelijk Bureau kunt u bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 - 13.00 uur via tel. 023 5285336 of u kunt een e-mail sturen aan kerkelijkbureau@pknheemstede.nl.

Voor informatie over verhuur van ruimten in de Pauwehof en Oude kerk: lees verder...

ACTIE KERKBALANS 2019

In de week van 14 januari zijn de enveloppen met alle informatie verstuurd naar al onze leden met uitzondering van degene die een automatische incasso hebben afgegeven of een overeenkomst periodieke gift hebben. Heeft u geen enveloppe ontvangen of bent u pas nieuw binnengekomen en wilt u dit jaar toch al onze kerk steunen met een gift neemt u dan even contact op met het kerkelijk bureau.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, €1,00 en € 2,00. Verkoop gaat per vellen van 20 stuks. Deze zijn te verkrijgen na afloop van dienst aan het buffet middels contante betaling. Ook kunt u het  bedrag overmaken o.v.v. de gewenste bonnen op rekeningnummer NL86INGB0000 085287 t.n.v. CvK protestantse gemeente te Heemstede. Wij sturen de bonnen dan naar u toe.

Ledenadministratie

Leden van de Protestantse Gemeente Heemstede wordt verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Afkondigingen

De afkondigingen voor de zondag kunt u uiterlijk woensdag voor 11.00 uur telefonisch doorgeven via 023 5285336 per e-mail: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Koster

Beheerder van de Oude Kerk en Pauwehof: koster Remko de Reus, M: 06 21 54 74 28