Search
Search Menu

Contact

Kerkelijk Bureau

Met vragen over verhuur van gebouwen, of onze kerkelijke organisatie kunt U terecht bij ons Kerkelijk Bureau,  T: 023 528 53 36, kerkelijkbureau@pknheemstede.nl
Voor contact met ons Kerkelijk Bureau, klik hier.

Predikant en Kerkelijk werker

U kunt om welke reden dan ook behoefte hebben aan contact. Er zijn genoeg situaties in het leven die daartoe aanleiding geven. De predikant en kerkelijk werker van onze kerk zijn bereid om met u in gesprek te gaan, hetzij per e-mail, per telefoon, of onder vier ogen. Het zijn ds. Pieter Terpstra en drs. Minette Kits Nieuwenkamp.
Voor contact, klik hier.

Pastoraal Meldpunt

Voor vragen rond pastorale zaken kunt u vaak direct contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker (zie hierboven). Algemene vragen, of vragen die geen grote haast hebben, kunt u ook altijd stellen aan het Pastoraal Meldpunt. Meer informatie vindt u hier

Diaconaal team

Wij zien het als onze rol om te kijken naar mensen die door ziekte, ouderdom of handicap in een isolement raken. Die gevangen zijn in eenzaamheid, armoede of schulden en daardoor het hoofd niet meer boven water kunnen houden.
Voor contact met de Diaconie, klik hier.

Gebruiksplan Corona-maatregelen

Vanaf 1 juli 2020 is er een vernieuwd gebruiksplan van kracht in de Oude Kerk / Pauwehof. Lees verder….
Hier leest u onder meer dat er vanaf juli weer gelegenheid is om naar de kerkdienst te komen. Omdat we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben is het nodig om van tevoren aan te melden. Zo voorkomen we teleurstellingen aan de deur! Alle informatie daarover vindt op Kerkdienst-aanmelding.

Het eerdere bericht over de maatregelen die wij namen na 12 maart 2021, vindt u hier terug: Besluiten van de Kerkenraad nav Corona-maatregelen (16 maart 2021) Op dit moment gelden er nog wel wat beperkingen, maar we zijn hoopvol over de toekomst. Als er meer mogelijk wordt, breiden we natuurlijk uit. In het document “Weer naar de Oude Kerk” vindt u de belangrijkste dingen op een rij, lees verder…

Privacy

Naar aanleiding van toenemende aandacht voor privacy en de nieuwe regelgeving over persoonsgegevens heeft de kerkenraad een plan van aanpak goedgekeurd om te kijken naar alle onderdelen van onze organisatie m.b.t. privacy. Er is een Privacyreglement opgesteld, lees verder…

Op de website wordt zoveel mogelijk vermeden dat persoonlijke informatie wordt vermeld. Bij diverse activiteiten van PKN Heemstede worden contactpersonen genoemd. We gaan er vanuit dat zij akkoord gaan dat hun naam, telefoonnummer en mailadres wordt vermeld bij deze activiteiten. Mocht iemand het daar niet mee eens zijn, dan kan men hierover contact opnemen met het bovengenoemd Kerkelijk Bureau.

Email-adressen PKN Heemstede

In de afgelopen tijd is een aantal e-mailadressen van onze medewerkers aangepast om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze aanpassing is het eenvoudiger geworden, de adressen zijn gekoppeld aan de functie. Hierbij vindt u een email-overzicht, lees verder…

Webmaster

Redacteuren van de website zijn:
Mark Hofland, Wabe Heeringa, ds. Pieter Terpstra.
Opmerkingen of vragen over deze website, kunt U richten aan: website@pknheemstede.nl

Website update: 30-9-2022