Search
Search Menu

Groene Kerk

logo-groene-kerk

Wij willen een Groene Kerk zijn.

De aarde is door God aan ons toevertrouwd om die te bewaren voor wie na ons komen. In mei 2016 heeft de kerkenraad besloten om ons als kerkgemeenschap aan te sluiten bij het initiatief “Groene Kerken Actie” (www.groenekerken.nl)

Er is een Werkgroep Groene Kerk bestaande uit de volgende gemeenteleden:
* Maaike Galle (vz en mailcontact op de landelijke website)
* Rutger Meijer
* Harmen de Bruin
* Ada de Graaff
* Albert Wolthuis

Het lidmaatschap van Groene Kerken betekent dat een kerk op vijf terreinen aan de slag kan gaan met duurzaamheid:
1. Geloof en inspiratie
2. Energie en klimaat
3. Schepping en natuur
4. Bewust inkopen doen
5. Omgaan met Geld

Hoe ver zijn we in Heemstede gekomen? (2023)

1. Geloof en inspiratie
• In de zomer van 2022 organiseerden wij na afloop van de kerkdienst een gezamenlijke lunch van biologische producten die door gemeenteleden zelf waren geoogst en klaargemaakt op de biologische stadsboerderij Wickevoort. Zo werd zorgvuldig omgaan met de schepping aanschouwelijk gecombineerd met samen kerk zijn. Zie: geslaagde-zomerlunch
• Op 16 oktober 2022 was het weer Michazondag. Dat betekent dat er op die zondag wereldwijd in kerken en geloofsgemeenschappen extra aandacht wordt gegeven in de liederen, de lezingen en de prediking aan schepping en geloof. Zo ook in Heemstede. Na afloop was er zelfgebakken taart, weer met zelf geoogste ingrediënten op Wickevoort.

• In het kader van verdere verdieping in de relatie tussen klimaat, kerk en geloof heeft een groepje gemeenteleden de pauselijke encycliek Laudato Si (2015) gelezen. De lezers waren zeer geraakt door deze pauselijke brief en hebben de kerkenraad voorgesteld hierop door te gaan. De Paus pleit voor een diepgaande innerlijke bekering en broederschap met alle schepselen op aarde in woord en daad.
• Een mogelijk begin is het vertonen van de film The Letter (november 2022) over de ontmoeting van de Paus met vertegenwoordigers van de armen, de inheemse volken, de jeugd en de natuur.

• Op 14 mei 2023 zal ds Trees van Montfoort voorgaan in de kerkdienst. Zij is de auteur van het boek Groene Theologie en een autoriteit op dit thema. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat ze op 14 mei in ons midden zal zijn. Na afloop van de kerkdienst is er alle ruimte voor gedachtewisseling met ds van Montfoort. Iedereen is van harte uitgenodigd voor dienst en/of nagesprek.

2. Energie en klimaat
• De Oude Kerk en de Pauwehof zijn doorgelicht op energiezuinigheid en zoveel mogelijk aangepast. Vrijwel alle lampen zijn in LED uitgevoerd.

• Inmiddels liggen er 88 zonnepanelen op het dak van de Pauwehof. De opbrengst lijkt toereikend voor het verbruik van Oude Kerk en Pauwehof. De opbrengst is af te lezen aan een paneel in de corridor.

3. Schepping en natuur
• In de tuin rondom de Oude Kerk zijn drie bloembedden met inheemse wilde planten aangelegd en verwilderende stinzenplanten bij geplant. Daarmee hopen we op meer biodiversiteit en een aantrekkelijk milieu voor insecten.
• De Stichting Oude Kerk heeft een tuinarchitect gevraagd om een ontwerp voor het hele terrein. Er liggen verscheidene opgaven zoals uitbreiding van mogelijkheid tot fietsen stallen, vasthouden van regenwater, onderhoud, waarvoor duurzame oplossingen zullen worden gezocht.

4. Bewust inkopen doen
• Er is zo veel mogelijk overgestapt op het gebruik van biologische koffie en thee, suiker, koffiemelk, frisdranken en wijnen. Ook schoonmaakartikelen en toiletpapier zijn nu milieuvriendelijk. Dat geldt eveneens voor de kantoorartikelen op het kerkelijk bureau.
• De kosters zorgen voor gescheiden inzameling van afval. Een volgende stap is dat ook de andere organisaties die gebruik maken van de Pauwehof overgaan op biologische producten.