Search
Search Menu

Groene Kerk

logo-groene-kerk

Wij willen een Groene Kerk zijn.

De aarde is door God aan ons toevertrouwd om die te bewaren voor wie na ons komen. In mei 2016 heeft de kerkenraad besloten om ons als kerkgemeenschap aan te sluiten bij het initiatief “Groene Kerken” van Kerk in Actie en Tear.

Er is een Werkgroep Groene Kerk bestaande uit de volgende gemeenteleden:
* Maaike Galle (vz en mailcontact op de landelijke website)
* Rutger Meijer
* Harmen de Bruin
* Ada de Graaff
* Albert Wolthuis

Het lidmaatschap van Groene Kerken betekent dat een kerk op vijf terreinen aan de slag kan gaan met duurzaamheid:
1. Geloof en inspiratie
2. Energie en klimaat
3. Schepping en natuur
4. Bewust inkopen doen
5. Geld

Hoe ver zijn we in Heemstede gekomen? (2020)

1. Geloof en inspiratie
We organiseerden een paar keer de workshop “God in de Supermarkt”.
Rabbijn Rooda hield een lezing over Duurzaamheid in de Bijbel en op 25 februari houdt Niels de Zwarte een lezing over stadsecologie (zie agenda op deze website). Ook hielden wij twee maal een Michaviering waarin de schepping centraal stond in de liturgie.

Op zaterdag 29 augustus 2020 is het ‘Manifest voor Het Groene Normaal’ gelanceerd, een pleidooi om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen, en aan te haken bij de trend van duurzaam leven.
Inmiddels hebben een groot aantal organisaties en personen zich achter het manifest geschaard, waaronder Micha Nederland, Missie Nederland, TEAR, A Rocha, GroeneKerken, Groen Geloven, Werkgroep Laudato Si en Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie.

Op www.hetgroenenormaal.nl kun je het manifest lezen en ondertekenen, maar vind je ook informatie over organisaties en materialen die helpen om mee te doen met de wave van duurzaamheid en het groene leven in de praktijk te brengen.


2. Energie en klimaat
Inmiddels liggen er 88 zonnepanelen op het dak van de Pauwehof. De opbrengst is niet helemaal toereikend voor het verbruik van Oude Kerk en Pauwehof. Er moet dus nog zonne-energie bijgekocht worden. Hier wordt aan gewerkt.
De Oude Kerk en de Pauwehof zijn doorgelicht op energiezuinigheid en zoveel mogelijk aangepast. Vrijwel alle lampen zijn in LED uitgevoerd.

Op zondag 14 maart 2021 werd er in het hele land actie gevoerd voor het klimaat. De datum is uiteraard gekozen met het oog op de verkiezingen van 17 maart. Om geen grote menigten op één plek op de been te brengen worden deze acties deze keer lokaal georganiseerd. In onze regio is dat het Klimaatalarm Haarlem, georganiseerd door Milieudefensie, Extinction Rebellion en de Grootouders voor het Klimaat. Op die zondagmiddag 14 maart is er op het Vlooienveld in de Haarlemmerhout een manifestatie gehouden met een aantal sprekers.

Aan de kerken van Haarlem en omgeving is gevraagd om op zondag 14 maart vanaf 15.00 uur de klokken te luiden. Omdat wij een Groene Kerk willen zijn heeft de kerkenraad graag haar steun aan dit klimaatalarm gegeven.
Houdt voor verdere informatie over deze lokale acties de landelijke website in de gaten: www.klimaatmars2021.nl

3. Schepping en natuur

Op dit moment denkt de werkgroep na over herinrichting van het terrein rondom de Oude Kerk met drie oogmerken: goede parkeergelegenheid voor fietsen, opvang van hemelwater en een diervriendelijke, klimaatbestendige bloementuin met een gezonde plantenmix. Dit verkeert nog in een beginstadium.
We gaan daarbij ook bekijken in hoeverre gemeenteleden kunnen helpen bij de inrichting met passende bloemen uit eigen tuin en bij het onderhoud van de tuin. Op korte termijn wordt er op het terrein een compostbak geplaatst die alleen een succes wordt als de regels die daarbij horen goed worden nageleefd.

Op zondag 17 juli 2022 een erg geslaagde zomerlunch in de Pauwehof, lees verder…

4. Bewust inkopen doen
Er is overgestapt op het gebruik van biologische koffie en thee, suiker, koffiemelk, frisdranken en wijnen. Ook schoonmaakartikelen en toiletpapier zijn nu van duurzame herkomst. Dat geldt eveneens voor het papier dat gebruikt wordt op het kerkelijk bureau. De kosters zorgen voor gescheiden inzameling van afval. Een volgende stap is dat ook de andere organisaties die gebruik maken van de Pauwehof overgaan op biologische producten.

5. Geld
De reserves van de kerk zijn in beheer bij de Bank Insinger. Er is en wordt voor gezorgd dat de beleggingen duurzaam en groen zijn, waarbij bedrijven die niet aan deze criteria voldoen zijn uitgesloten.