Search
Search Menu

Kerkelijk Bureau

Voor alle inlichtingen van praktische en informatieve aard kunt u zich richten tot
het kerkelijk bureau. Op het bureau is werkzaam mw. Jasperina de Vries

Protestantse gemeente Heemstede

Kerkelijk Bureau                                                                                                                                                                      Achterweg 19, 2103 SW Heemstede
T: 023 528 53 36 (maandag, dinsdag en donderdag  van 10.00 – 12.00 uur)
E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

KERKBALANS 2024

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnr. NL12RABO03763737572 op naam van CvK inzake bijdragen o.v.v. Kerkbalans 2024 . Wilt u een overeenkomst periodieke gift afsluiten voor 5 jaar. Dan vindt u de formulieren van de Belastingdienst hier (klik hier)

Verhuur

Voor informatie over verhuur van ruimten in de Pauwehof en Oude Kerk: lees verder…

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, €1,00 en € 2,00. Verkoop gaat per vellen van 20 stuks.  U kunt het  bedrag overmaken o.v.v. de gewenste bonnen op rekeningnummer NL34RABO0373721625 t.n.v. CvK protestantse gemeente te Heemstede. Wij sturen de bonnen dan naar u toe. U kunt ook een e-mail sturen aan kerkelijkbureau@pknheemstede.nl o.v.v. uw adres en het aantal collectebonnen. Wij sturen u dan een betalingsverzoek toe.

Beleidsplan 2024

In het beleidsplan worden 3 pijlers gepresenteerd waarop de kerkenraad de toekomst van de gemeente wil bouwen. Liturgie (kerkdiensten, vieren), Pastoraat (onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar) en Dorpskerk (verbindingen leggen en onderhouden met onze directe omgeving) zijn die pijlers. Je zou het ook koers-woorden kunnen noemen. Het gaat in ieder geval over de toekomst van de gemeente.

U kunt het hele beleidsplan hier (Beleidsplan 2024-2028) nalezen. Omdat het ook te maken heeft met de goede-doelen-status van de kerk, staat het actuele beleidsplan ook altijd op de zgn. ANBI pagina.

Kosters

Kosters van de Oude Kerk en Pauwehof: Martijn Renes, M: 06 23490041 en Herman Geluk, M: 06 12889311