Search
Search Menu

Kerkelijk Bureau

Adres

Achterweg 19, 2103 SW Heemstede
T: 023 528 53 36
E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Op het bureau is werkzaam mw. Jasperina de Vries.

Contact en informatie

Kerkelijk bureau   023 528 53 36 (maandag tot donderdag  van 10.00 – 12.00 uur) kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

 

KERKBALANS 2024

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnr. NL12RABO03763737572 op naam van CvK inzake bijdragen o.v.v. Kerkbalans 2024 . Wilt u een overeenkomst periodieke gift afsluiten voor 5 jaar. Dan vindt u de formulieren van de Belastingdienst hier (klik hier)

Verhuur

Voor informatie over verhuur van ruimten in de Pauwehof en Oude Kerk: lees verder…

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van € 0,50, €1,00 en € 2,00. Verkoop gaat per vellen van 20 stuks.  U kunt het  bedrag overmaken o.v.v. de gewenste bonnen op rekeningnummer NL34RABO0373721625 t.n.v. CvK protestantse gemeente te Heemstede. Wij sturen de bonnen dan naar u toe. U kunt ook een e-mail sturen aan kerkelijkbureau@pknheemstede.nl o.v.v. uw adres en het aantal collectebonnen. Wij sturen u dan een betalingsverzoek toe.

Ledenadministratie

Leden van de Protestantse Gemeente Heemstede wordt verzocht mutaties (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing etc.) door te geven aan het Kerkelijk Bureau.

Afkondigingen

De afkondigingen voor de zondag kunt u uiterlijk dinsdag  telefonisch doorgeven via 023 5285336 of per e-mail: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

Koster

Kosters van de Oude Kerk en Pauwehof: Martijn Renes, M: 06 23490041 en Herman Geluk, M: 06 12889311