Search
Search Menu

Kerken

oude-kerk_totaal

Kerkgebouwen

De Protestantse Kerk Heemstede heeft nu de beschikking over één kerkgebouw. De Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. De Oude Kerk heeft een apart bijgebouw; de Pauwehof aan de Achterweg 19. In september 2018 is het andere kerkgebouw de Pinksterkerk (met diverse vergaderzalen, een jeugdruimte en het Kerkelijk Bureau), Camplaan 18 verkocht. Het Kerkelijk Bureau is verhuisd naar de Pauwehof, adres: Achterweg 19, 2103 SW Heemstede.

Informatie over Kerkdiensten Lees meer…

Informatie over verhuur van ruimten in één van de kerkgebouwen, zie Kerkelijk Bureau Lees meer…

Oude Kerk (Wilhelminaplein, Heemstede)

De Oude Kerk is een éénbeukige kerk met een driezijdig gesloten koor, driezijdig gesloten dwarsarm en een vieringtoren. In 1623–1625 kwam deze kerk tot stand naar plannen van Hendrick Jacobszn Staets en Cornelis Danckerts de Rij op de fundamenten van een in 1572 -tijdens het beleg van Haarlem- verwoeste kerk. De dwarsarm dateert van 1652.

In de vieringtoren (1759) hangt een mogelijk door Gobel Moer gegoten klok (1487). Bij een in 1939 voltooide ingrijpende restauratie naar plannen van architect Harm Korringa heeft men het schip westwaarts met één travee verlengd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Deze zijn voorzien van opschriften over de lotgevallen van de kerk. De kerk bevat een door Rombout Verhulst vervaardigd marmeren grafmonument voor ambachtsheer Adriaan Pauw (1653). De Oude Kerk èn het grafmonument van Adriaan Pauw hebben de rijksmonumentenstatus.

oude_kerk_ex_in
Onder de Oude Kerk bevindt zich een grafkelder waarin tussen 1638 en 1776 eenenvijftig personen zijn bijgezet (dat is meer dan in de koninklijke grafkelder in Delft). Lees meer…

In de zomer van 2015 is het interieur van Oude Kerk gerenoveerd met behoud van de prachtige akoestiek. Verwarming, licht en geluid zijn vernieuwd en een deel van de banken is vervangen door stoelen. Lees meer…
Op 17 september 2017 is een nieuwe tekst onthuld op een (nog beschikbare) balk in de Oude Kerk. Lees meer…

Pauwehof (achter de Oude Kerk)

Na afloop van iedere kerkelijke viering en bij Theeconcerten is er in het in de achtertuin van de kerk gelegen gebouw “de Pauwehof” gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. De Pauwehof is met een glazen corridor verbonden met de Oude Kerk.

De Pauwehof wordt ook benut als sociaal cultureel centrum voor senioren: een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Ouderen en de Protestantse Gemeente Heemstede.

Pauwehof-exterieur-interieur