Search
Search Menu

Onderzoek naar de icoon

DSCN2717

De icoon die in de gedachtenishoek in de Oude Kerk hangt, was aanleiding voor de nodige vraagtekens. Hij is rond 1870 gemaakt door een Russische iconenschilder en erg veel meer kon men er niet over vertellen.
In Wegwijzer is gevraagd om te helpen met het onderzoek. Daar zijn reacties op gekomen.

Een heel waardevolle reactie bereikte ons van Tóth-Ikonen (Christel en Ference Tóth) over de De Beschermengel ‘Angel Chranitel’, de persoonlijke engelbewaarder voor iedere gelovige. Aartsengel Michael kan het niet zijn, die vervult deze rol van beschermengel in de regel  niet. Wat heeft ‘onze’ in de handen? Links een zwaard, waarschijnlijk. En rechts een kruis? Zijn stralenkrans doorbreekt de bovenlijst, een verwijzing naar hogere waardigheid.

De vier andere figuren zijn niet te identificeren. De afbeeldingen van heiligen vertonen grote eenvormigheid, om precies te weten om wie het gaat is men aangewezen op de bijschriften. En die ontbreken op onze icoon, ze zijn onduidelijk geworden en tenslotte weggesleten. “PRP Ioan” menen we linksboven te lezen (nog steeds: onder voorbehoud). Iets met proto? Er zijn nogal wat titels die met dit voorvoegsel beginnen. Johannes, met iets meer zekerheid. De figuur linksonder kan een bisschop zijn, vanwege de stola met kruisjes. Het zou bijzonder aardig zijn te weten om welke vrouwelijke heiligen het gaat, aan de rechterkant. We komen niet verder dan een vermoeden dat het kloosterheiligen zijn, gezien hun hoofdbedekking.

Er is alle reden om nog iets verder te zoeken, de icoon bij daglicht te bekijken; misschien dat een vlekje, een onverwacht lettertje ons iets verder brengt.

Bij het onderzoek naar de icoon zijn verschillende personen en instanties betrokken geweest. Met dank voor hun onderzoek en betrokkenheid: Christel en Ference Tóth (Tóth-Ikonen), Dolf Bruinsma, redactie Prokof,  Liesbeth Heutink (Heutink Ikonen), Redactie Ikonentijdschrift, Ikonenmuseum Kampen, Sjoerd Bakker.

Ine Hensbergen
scriba@pknheemstede.nl