Search
Search Menu

Pastoraal Team

In onze gemeente wordt er door gemeenteleden onderling volop met aandacht en zorg met elkaar meegeleefd, het zogenaamde onderling pastoraat. Hiernaast hebben wij het Pastoraal Team.
Het Pastoraal Team is er voor alle vragen die u hebt rond pastoraat of om naar u te luisteren. Als u graag bezoek zou willen of een gemeentelid onder de aandacht van het pastoraal team wilt brengen neemt u contact op met:
Telefoon: Pastoraal Meldpunt 06-35 60 86 67
Mailadres: pastoraalmeldpunt@pknheemstede.nl

Wat gebeurt er als u belt met het Pastoraal Team? De kans is groot dat u Corin Verburgh-de Raad aan de lijn krijgt. Als zij afwezig is, wordt het meldpunt bemenst door één van haar waarnemers. Hebt u een bericht achter gelaten dan kunt u ervan uitgaan dat u wordt teruggebeld.

U kunt ook een mail sturen naar pastoraalteam@pknheemstede.nl, zodat we contact met u kunnen opnemen. In geval van spoed, graag rechtstreeks contact met ds. Pieter Terpstra (gemeenteleden tot 75 jaar) of pastor Minette Kits Nieuwenkamp (gemeenteleden vanaf 75 jaar).

Voorbeelden om contact te zoeken kunnen zijn :

  • Ik kan niet meer bij activiteiten en vieringen aanwezig zijn maar wil toch graag in verbinding blijven met de gemeente.
  • Welke rol speelt het geloof in mijn leven en hoe is dat in de loop der jaren misschien veranderd?
  • Wat betekent het om oud te zijn en te beseffen dat je leven eindig is?
  • Hoe kijk je terug op wat je in je leven allemaal hebt meegemaakt?
  • Kun je nog iets betekenen voor kinderen en kleinkinderen, die vaak zo’n ander leven leiden dan jij hebt gekend?
  • Of eenvoudig weg om eens in gesprek te zijn.

Zulke persoonlijke vragen kunnen leiden tot vertrouwelijke gesprekken. Het is ook de bedoeling dat ze dat blijven. De leden van het Pastoraal Team zijn gebonden aan geheimhouding over wat hun ter ore komt. Het pastoraal team komt regelmatig bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van het pastoraat; daarbij wordt het Pastoraal Team begeleid door de pastor of predikant.

Dit zijn de leden van het team:
Goos Blok, Netty Brink, Josien Fledderus, Jacqueline Heems, Minette Kits Nieuwenkamp, Nico Klijn, Marjo van der Kroon, Pieter Terpstra, Corin Verburgh