Search
Search Menu

Stichting Vrienden van de Oude Kerk

Oude Kerk luchtfoto-2

Doel

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk Heemstede heeft ten doel de instandhouding van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede en om de kerk blijvend een functie te verlenen in het kerkelijk en culturele leven in Heemstede en de regio Kennemerland.

Renovatie van de Oude Kerk

In de zomermaanden van 2015 is de renovatie uitgevoerd. Voor een terugblik op deze ingrijpende verbouwing, lees verder…
De Oude Kerk is op zondag 11 oktober 2015 feestelijk heropend. Lees verder…

Wat is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk?

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede is een vrijwilligersorganisatie. Een kleine groep gepassioneerde mensen, die zich beijvert om geld bijeen te brengen om het doel van de stichting te realiseren.
Door middel van acties en evenementen in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld door het organiseren van theeconcerten, benefietconcerten en rondleidingen.

Veiling van Diensten, Kunst & Kitsch

De Veiling op 18 mei 2019, die werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk, is een groot succes geworden. De opbrengst van de veiling is rond 5.500 euro en krijgt als bestemming: Herdenking van 400 jaar Oude Kerk. Meer informatie en foto’s over de veiling, klik hier

Vriend worden van de Oude Kerk?

Het in stand houden van de Oude Kerk kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij de samenleving voor nodig. De naam van onze stichting is daarom gewijzigd in Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Heemstede. We willen onze Vriendenkring graag uitbreiden. Het is al mogelijk Vriend van de Oude Kerk te worden door een jaarlijkse bijdrage van €25 per jaar.
Ons rekeningnummer: NL81 ABNA 0563 2405 63 ten name van Stichting de Oude Kerk te Heemstede.
Meer informatie: www.oudekerkheemstede.nl.

Hoe is de relatie tussen de Stichting en de PKN Heemstede?

PKN Heemstede is eigenaar van de gebouwen. De Stichting Vrienden van de Oude Kerk organiseert de geldwerving en organiseert ook Theeconcerten in de maanden september t/m april.

Informatie over de Geldwerving: Lees verder…
Meer informatie over Theeconcerten: Lees verder…