Search
Search Menu

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon en Veilige Kerk

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. Daarnaast vraagt hij of zij in de gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor preventie van grensoverschrijdend gedrag en is alert op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

De website van de PKN geeft de volgende aandachtspunten:
* Het met aandacht selecteren van vrijwilliger, klik hier
* Het hanteren van een gedragscode/omgangsregels, klik hier
* Het aanstellen van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente, klik hier
* Een VOG aanvragen (verklaring omtrent gedrag) klik hier

Een VOG voor vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben en voor predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente. Deze VOG wordt, met uw toestemming uiteraard, door het Kerkelijk Bureau aangevraagd.

Gedragscode van de PKN gemeente Heemstede

Als PKN Heemstede willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden.
Deze houding willen we in gedragsregels vormgeven voor de organisatie als geheel en voor elke professionele en vrijwillige medewerker – ambtsdrager of niet-ambtsdrager. We verbinden ons daarom nadrukkelijk aan de volgende gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar. Lees verder…

Vertrouwenspersoon voor de PKN gemeente Heemstede

De kerkenraad heeft Marty Oosting, gemeentelid, benaderd om vertrouwenspersoon te worden voor de gemeente. Zij heeft dit aangenomen en vanaf november 2023 is zij vertrouwenspersoon van de gemeente. In het dagelijks leven is Marty werkzaam als logopediste in het speciaal en het reguliere onderwijs.
 
Marty is bereikbaar via het emailadres: vertrouwenspersoon@pknheemstede.nl en tevens per telefoon met het nummer: 06-35631439. Zij is afgezien van vakanties, iedere woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bereikbaar en op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur voor een eerste contact. Daarna kunnen vervolgafspraken worden gemaakt.
 
De werkgroep Veilige Kerk: Marty Oosting (vertrouwenspersoon), Max van der Zwaag, Corin Verburgh.