Search
Search Menu

Wie zijn wij

oude logo

Wij zijn de Protestantse Gemeente te Heemstede.
Een geloofsgemeenschap met een lange historie- dat ziet u bijvoorbeeld aan onze monumentale Oude Kerk.
De Protestantse gemeente Heemstede is in 2007 ontstaan door het samengaan van de ‘Hervormde gemeente Heemstede’ en de ‘Gereformeerde Kerk van Heemstede’.

Wij zijn een groep mensen van jong tot oud, die zoekt naar wat het betekent om te geloven in oude verhalen en woorden in de context van vandaag. Daarin geven we elkaar alle ruimte: er kan veel, en er mag veel. Dat klinkt door in onze kerkdiensten, maar ook in het cursus- en programma aanbod van Bezinning en Verdieping en de andere activiteiten.
We nodigen u van harte uit kennis te maken met onze gemeenschap. U kunt een viering bezoeken of mee doen met een van onze activiteiten. Welkom!

Wat hebben wij te bieden?

Onze kerkgemeenschap biedt een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. In dat samenzijn kan van alles ter sprake komen: grote kwesties als leven en geloven. Maar ook in kleine dingen kan de kracht van gemeenschap blijken: het kaartje dat je ontvangt- de helpende hand op het moment dat je even hulp nodig hebt.

Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar in de viering. Daarnaast zoeken we steeds weer nieuwe wegen om verdieping te bieden. Zoals stiltediensten, jeugdwerk, gespreksgroepen, cursussen spirituele vorming, meditatie-groepen, persoonlijke begeleiding in levensvragen, en hulp bij het vormgeven van huwelijksdiensten en uitvaarten.

Beleidsplan 2024-2028

De kerkenraad heeft een nieuw beleidsplan. Het is gebouwd op inzichten en ontwikkelingen uit voorliggende jaren. Opnieuw is gekozen voor meer inzet op verbinding met de omgeving en voor verbinding van binnen.
Voor de jaren 2024-2028 kiezen we voor drie pijlers: Kerkdiensten, Pastoraat en Dorpskerk. Alles wat wij doen past bij één of meer van de drie pijlers. Lees verder, klik hier