Search
Search Menu

DKDD

logo DKDD-kerk
Voor jongeren van groep 1, 2 en 3 van de middelbare school.


DKDD, dat gaat ergens over!

Er wordt met passie gediscussieerd, met energie gewerkt aan een uitwerking van het onderwerp, waarna we besluiten met een spannend spel. Hoe meer deelnemers, hoe meer impact ze op elkaar en wij op hen kunnen hebben!

Elke eerste zondag van de maand in de Pauwehof, achter de Oude Kerk.DKDD 2-6-2024

Zomeren wil het nog niet, maar de energie is er niet minder om. Drie DKDD-ers struinen de trap op naar het Pauwehok.

Vandaag een bijzondere editie. De werkgroep ‘Dorpskerk’ heeft gevraagd of ook de jongeren uit onze gemeente willen meedenken over een paar prangende vragen: ‘Hoe kunnen wij vanuit onze Oude Kerk gemeente een dorpsgenoot zijn voor de Heemsteedse burger’ en ‘Wat kunnen wij dan voor het dorp zijn en betekenen plus waar en hoe laten wij zien wie wij zijn’. Vragen die aanzetten tot nadenken, zo mogelijk ‘out of the box’; dan ben je bij DKDD aan het goede adres.

In allerlei werkvormen gaan de deelnemers met de vragen aan de slag. Er wordt lustig op los geassocieerd en gediscussieerd. De beelden en suggesties breiden zich als een olievlek uit over de vellen die op tafel liggen en aan de wand hangen. Ze verplaatsen zich ook in de kerk als persoon: hoe wordt er over de kerk als dorpsgenoot gesproken, wat voor complimenten krijgt ie en als er over die dorpsgenoot wordt geroddeld, wat zeggen ze dan?
De werkgroep heeft hun input ontvangen. Alles in aanmerking genomen zien de DKDD-ers de kerk liever als een goede buur dan een verre vriend.

DKDD: Niet altijd even makkelijk, maar het gaat wel ergens over!
DKDDrrrr
Mede namens Annelies Siezenga en Anja Schut, Max van der Zwaag.

Contactpersoon: Max van der Zwaag, E: max@vanderzwaag.net