Search
Search Menu

Kerkblad Wegwijzer

nieuwe logo Wegwijzer

Kerkblad Wegwijzer is een uitgave van
de Protestantse gemeenten
Heemstede en Bennebroek (PKN)

Inleveren kopij en verschijningsdata: Lees meer
Opsturen kopij naar: wegwijzer@pknheemstede.nl

Naar aanleiding van toenemende aandacht voor privacy en de veranderende regelgeving over persoonsgegevens heeft de kerkenraad onlangs besloten om Wegwijzer niet meer op de website te plaatsen.

Natuurlijk willen wij de informatie over onze gemeente graag voor iedereen beschikbaar stellen. Gemeenteleden ontvangen de Wegwijzer iedere maand thuis. Zij betalen een vergoeding van € 30,00. U kunt dit overwegen. U kunt daarvoor contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, klik hier

Meer informatie over het verschijningsrooster van Wegwijzer, lees verder…