Search
Search Menu

Stiltevieringen: open kerk

Liturgisch-centrum OK-3Iedere dinsdag is de Oude Kerk Heemstede aan het Wilhelminaplein open. Voor ieder die even binnen wil zijn. Vanaf 19 uur bent u welkom: er klinkt muziek, en verder is er stilte. De ingang is via de glazen gang, daar ligt ook de orde klaar.

Om 19.15 begint een stilteviering, tot 19.45 uur. Wie wil kan daaraan meedoen. In- en uitlopen is dan niet mogelijk. Rond een gezamenlijk beleefde stilte (15-20 min.) klinken woorden en muziek met een meditatief karakter. Er is een tekst waarover u in stilte kunt mijmeren.

Stil zijn, stil staan bij waar het in ons leven echt om gaat. Niet meegaan met de waan van de dag.

kaars StiltevieringIn de christelijke overlevering zijn er altijd mensen geweest die ons op het belang van stilte hebben gewezen. In de stiltevieringen koesteren we die traditie, ook nu alles weer ‘normaal’ lijkt te zijn geworden. U bent van harte welkom!  Overigens zijn de voorgangers na de viering beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Arie Molendijk, Otto Sondorp en Pieter Terpstra.