Search
Search Menu

Stiltevieringen: open kerk

Liturgisch-centrum OK-3Iedere dinsdag is de Oude Kerk Heemstede aan het Wilhelminaplein open. Voor ieder die even binnen wil zijn. Tussen 19 uur en 19.30 uur bent u welkom: er klinkt muziek, en verder is er stilte. De ingang is via de glazen gang, daar ligt ook de orde klaar.

In de zomermaanden juli en augustus is er GEEN stilteviering.

Om 19.30 begint een stilteviering. Wie wil kan daaraan meedoen. In- en uitlopen is dan niet mogelijk. Rond een gezamenlijk beleefde stilte (15-20 min.) klinken woorden en muziek met een meditatief karakter. Er is een tekst waarover u in stilte kunt mijmeren.

We hebben de coronatijd nog niet achter ons. Het ‘gewone’ leven leek weer op gang te zijn gekomen. Maar we missen soms ook de andere kant van die tijd. Want die stilte had ook wel wat. Misschien iets waar we soms ook wel heel erg naar verlangen. Stil zijn, stil staan bij waar het in ons leven echt om gaat. Niet meegaan met de waan van de dag.

kaars StiltevieringIn de christelijke overlevering zijn er altijd mensen geweest die ons op het belang van stilte hebben gewezen. In de stiltevieringen koesteren we die traditie, ook nu alles weer ‘normaal’ lijkt te zijn geworden. U bent van harte welkom!  Overigens zijn de voorgangers na de viering beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Arie Molendijk, Otto Sondorp en Pieter Terpstra.