Search
Search Menu

Diaconie

diakonie-straatklinkersDiaconie:

een pijler van de christelijke kerk.

Wij zien het als onze rol om te kijken naar mensen die door ziekte, ouderdom of handicap in een isolement raken. Die gevangen zijn in eenzaamheid, armoede of schulden en daardoor het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Diaconaal team

In de diaconie zijn per september 2019 zeven diakenen actief: Ditteke Dercksen (voorzitter, plv penningmeester), Mark Hofland (secretaris), Hans van der Kroon (penningmeester, plv voorzitter), Marja Oudt, Annelies Siezenga, Wil van Lavieren en Hilda Hartsuijker. Het werk van de diaconie wordt ondersteund door de inzet van veel vrijwilligers uit de kerkgemeenschap.

Het geld dat de diaconie uitgeeft aan activiteiten en goede doelen komt binnen door collecten in de kerkdiensten en door giften en legaten. Heeft u een vraag, of wilt u ons attenderen op iemand die hulp kan gebruiken, stuur dan een e-mail naar diaconie@pknheemstede.nl. Het postadres van de diaconie is: Achterweg 19A, 2103 SW Heemstede.

Eindejaarsactie

In samenwerking met de burgerlijke gemeente Heemstede en mede ondersteund door een particulier fonds, wordt door de diaconie eens in de drie jaar aan personen in Heemstede, die van een minimum inkomen leven, een eindejaarsuitkering gedaan. De gemeente Heemstede voert dit (anoniem)voor de kerken uit.
Contactpersoon: Hans van der Kroon.

Individuele hulp

Door persoonlijke contacten van de diakenen of via de contactpersonen uit de diverse wijken wordt met regelmaat een beroep gedaan op de Diaconie voor individuele hulp op maatschappelijk en/of financieel gebied. Wilt u ons attenderen op iemand die onze hulp kan gebruiken, stuur dan een e-mail naar diaconie@pknheemstede.nl.
Contactpersoon: Hans van der Kroon.

Project Sheba (2018-2019)

De diaconie ondersteunt naast de goede doelen die tijdens de collecte aan bod komen, ook een apart project waarvoor geld bijeen gebracht wordt. In het verleden was dat het project Judith, een project met aandacht voor het Midden Oosten en in de periode 2018-2019 hebben we ons gericht op Afrika met het project “Sheba, Ethiopië”. Lees verder…

Verdere activiteiten van de diaconie:

  • Kerstviering voor ouderen
  • Bloemenzondag
  • Autorijdienst
  • Koffiekring
  • Steun aan diaconale doelen
  • De Pauwehof

Meer informatie over deze activiteiten, lees verder…