Search
Search Menu

Kerkdienst-aanmelding

Kerkdiensten in de Oude Kerk alleen online

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte op maandag 14 december 2020 heeft de Kerenraad besloten om de kerkdiensten in de Oude Kerk voorlopig alleen online via Youtube te laten plaatsvinden. Dat betekent dat voorlopig alleen ‘medewerkers’ bij de kerkdienst aanwezig zijn, geen andere kerkgangers.

Dat betekent ook dat de proef om een aanvraag in te dienen voor iedereen die de kerkdienst wil bijwonen, nu is afgebroken. Nadere informatie is verstuurd als mail naar de gemeenteleden.

Dit was geen eenvoudig besluit. Het is ook niet lichtvaardig genomen. De afgelopen maanden hebben al veel van vrijwel iedereen geëist, met name van zorgmedewerkers, maar ook van ondernemers, schoolgaande kinderen, hun ouders, alleenstaanden. En van ouderen, die steeds minder kunnen en mogen. Juist in deze periode willen we graag “allen tezamen komen”, zoals het kerstlied zingt.

Maar we menen dat we met dit besluit de beste bijdrage te leveren in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus, zodat we ook weer zo snel mogelijk allen tezamen kunnen komen.

Juist in deze adventsperiode lezen wij dan verhalen over het licht dat groeit in de nacht. Verhalen van hoop en verwachting. Zij lopen uit op de geboorte van een klein kind in een stal. Wij wensen u toe dat dit verhaal u vertrouwen zal geven dat er andere tijden komen en dat ook in deze donkere periode God aanwezig is. Moge ook voor u gelden dat in het kleine, het kwetsbare en het ‘heel gewone’ de hemel opengaat en God nabij is.
Vrede en alle goeds

Namens de kerkenraad,
Alexander van der Voort Maarschalk, voorzitter