Search
Search Menu

Kerkdienst aanmelding

Als u naar de kerk wilt, graag van tevoren reserveren

Het gaat nu met grote stappen: door alle versoepelingen komt er veel grotere vrijheid. Bijna alles mag, mits er voldoende afstand gehouden wordt.
Dat geldt ook voor de kerk: er mag weer gezongen worden en ook mogen we zonder mondkapje in de kerk.
Let op: er zijn per zondag slechts 75 zitplaatsen beschikbaar!

Iedereen die de eerstvolgende kerkdienst in de Oude Kerk wil bijwonen, kan een plaats reserveren op de volgende manieren:
• Online met het programma Eventbrite klik hier.

Reserveren kan vanaf op donderdag en sluit op zaterdagmorgen om 10.00 uur.
Start het keuzeproces met de groene button Registreer. Daarna vult u naam en mailadres in. Na registratie krijgt u een mail met de bevestiging dat u welkom bent.

• Wie geen toegang tot internet heeft, kan ook bellen: op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het Kerkelijk Bureau Tel 023 – 528 53 36

Om het placeren van u allen op zondag goed en veilig te doen verlopen, doen we dit vanaf één ingang door twee dorpelwachters. Wij verzoeken u daarom om via de ingang bij de glazen corridor naar binnen te gaan.
Bij de ingang is desinfecterende gel beschikbaar en liggen liedboeken klaar; het beste neemt u uw eigen liedboek mee! U kunt op aanwijzing van de dorpelwachter plaatsnemen op de volgens coronaregels geplaatste stoelen. Leden van één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.

Na afloop van de kerkdienst verlaat u de kerk via de uitgang van uw eigen vak: de hoofdingang onder het orgel, en de zij-ingang bij het Praalgraf. De achterste rij gaat als eerste en zo verder naar voren.

Het is ook weer mogelijk koffie te drinken na de kerkdienst in de Pauwehof of buiten (bij goed weer). Natuurlijk geldt ook hier de regel: voldoende afstand houden van elkaar.