Search
Search Menu

Preek van de Leek

Onze eigen burgemeester, Astrid Nienhuis, is groot voorstander van scheiding van kerk en staat. Toch gaat ze de uitdaging aan om spreker te zijn bij de eerstkomende Preek van de Leek. Kerk is voor haar namelijk ook een bezinningsmoment en het verzoek van ons helpt haar om eens stil te staan bij een aantal zaken.

Haar protestantse opvoeding heeft de basis gelegd voor een Calvinistisch arbeidsethos: werken van 8.00 tot 1.30 uur ’s nachts. Gelukkig ziet ze zichzelf ook als een levensgenieter.

Hoe combineer je een publieke functie met je persoonlijke leven?
Haar leidraad daarbij is ‘Doen wat nodig is’ – wat betekent dat precies en hoe ver gaat dat?

In deze Preek van de Leek brengt ze het publieke en het persoonlijke bij elkaar; de combinatie van haar ambt als burgemeester en haar persoonlijke leven.

Natuurlijk in de Oude Kerk, zondag 3 november, 15.30 uur. Entree vrij

 

In de Preek van de Leek worden inspirerende sprekers van buiten gevraagd om hun licht te laten schijnen over een actueel thema, of een onderwerp dat hen aan het hart gaat. Let op: het is geen gewone lezing, maar een preek! De (s)prekers worden uitgedaagd om in hun preek een verbinding te leggen met een Bijbeltekst.