Search
Search Menu

Nieuw Beleidsplan

Na de nieuwjaarsdienst, op 7 januari 2024, werd onder meer het nieuwe beleidsplan gepresenteerd.   In het beleidsplan worden 3 pijlers gepresenteerd waarop de kerkenraad de toekomst van de gemeente wil bouwen. Liturgie (kerkdiensten, vieren), Pastoraat (onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar) en Dorpskerk (verbindingen leggen …

Read more