Search
Search Menu

Pastoraal Team

In onze gemeente wordt er door gemeenteleden onderling volop met aandacht en zorg met elkaar meegeleefd, het zogenaamde onderling pastoraat. Hiernaast hebben wij het pastoraal team. Dit team is te bereiken via het Pastoraal Meldpunt. Lees verder…

Manna & meer

Manna & meer, eten en ontmoeten in de kerk Een maandelijks moment voor tien à twaalf mensen om samen te komen om gevoed te worden door het eten en door elkaars aanwezigheid. De eerstvolgende gedekte tafel staat klaar op woensdag 18 januari 2023, in de Pauwehof. …

Read more

Een geslaagde Zomerlunch!

Sinds wij ons in 2016 aansloten bij de Groene Kerken Actie hebben we als kerk op allerlei manieren geprobeerd daar vorm aan te geven: zonnepanelen op het dak, led verlichting, biologische koffie, een stukje wilde bloementuin voor de insecten, maar een gezamenlijk maaltijd, dat hadden we …

Read more

Vier de zomer!

Kom oogsten en lunchen in het weekend van 16 en 17 juli! U wordt allen uitgenodigd voor een zomerlunch op zondag 17 juli in de Pauwehof na de koffie. Het wordt een bijzondere lunch georganiseerd door de werkgroep Groene Kerk in samenwerking met de stadsboerderij Wickevoort …

Read more