Search
Search Menu

Manna & meer

Manna & meer, eten en ontmoeten in de kerk

Een maandelijks moment voor tien à twaalf mensen om samen te komen om gevoed te worden door het eten en door elkaars aanwezigheid.

De eerstvolgende gedekte tafel staat klaar op woensdag 18 januari 2023, in de Pauwehof.
* inloop vanaf 18:30
* start: 18:45 – 19:00
* afronden tussen 20:00 – 20:30 uur.

Opgave:
via het Kerkelijk Bureau (023 528 53 36)
of Minette Kits Nieuwenkamp (kerkelijkwerker@pknheemstede.nl)

Volgende data in 2023:
dinsdag 14 februari, donderdag 16 maart, dinsdag 18 april.

Komt u ook een keer, al dan niet met uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin? Eigen bijdrage 5 euro (maar mag geen bezwaar zijn); ophalen/thuisbrengen doen wij graag!

Josien Fledderus, Wilma Rotteveel, Minette Kits Nieuwenkamp, Pieter Terpstra