Search
Search Menu

Nieuw Beleidsplan

Na de nieuwjaarsdienst, op 7 januari 2024, werd onder meer het nieuwe beleidsplan gepresenteerd.   In het beleidsplan worden 3 pijlers gepresenteerd waarop de kerkenraad de toekomst van de gemeente wil bouwen. Liturgie (kerkdiensten, vieren), Pastoraat (onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar) en Dorpskerk (verbindingen leggen …

Read more

PaasChallenge 2023

PaasChallenge 2023 Op zaterdagavond 1 april jl. komen 8 enthousiaste deelnemers naar de Oude Kerk waar wij ze opwachten voor de PaasChallenge 2023. We gaan eerst aan tafel voor de, uiteindelijk, vier gangen maaltijd. Dit sluit aan bij het thema ‘Aan tafel’, waarbij de deelnemers in …

Read more

Actie Kerkbalans 2023

Steun onze gemeente via de actie Kerkbalans. In januari is een brief over Kerkbalans 2023 verstuurd aan de gemeenteleden, klik hier   Wilt u uw toezegging in orde maken? Klik hier voor het formulier. U kunt het daarna verzenden aan het Kerkelijk Bureau.      Meer …

Read more

Manna & meer

Manna & meer, eten en ontmoeten in de kerk Een maandelijks moment voor tien à twaalf mensen om samen te komen om gevoed te worden door het eten en door elkaars aanwezigheid. De eerstvolgende gedekte tafel staat klaar op woensdag 18 januari 2023, in de Pauwehof. …

Read more

Vier de zomer!

Kom oogsten en lunchen in het weekend van 16 en 17 juli! U wordt allen uitgenodigd voor een zomerlunch op zondag 17 juli in de Pauwehof na de koffie. Het wordt een bijzondere lunch georganiseerd door de werkgroep Groene Kerk in samenwerking met de stadsboerderij Wickevoort …

Read more