Search
Search Menu

Actie Kerkbalans 2023

Steun onze gemeente via de actie Kerkbalans. In januari is een brief over Kerkbalans 2023 verstuurd aan de gemeenteleden, klik hier   Wilt u uw toezegging in orde maken? Klik hier voor het formulier. U kunt het daarna verzenden aan het Kerkelijk Bureau.      Meer …

Read more

Manna & meer

Manna & meer, eten en ontmoeten in de kerk Een maandelijks moment voor tien à twaalf mensen om samen te komen om gevoed te worden door het eten en door elkaars aanwezigheid. De eerstvolgende gedekte tafel staat klaar op woensdag 18 januari 2023, in de Pauwehof. …

Read more

Vier de zomer!

Kom oogsten en lunchen in het weekend van 16 en 17 juli! U wordt allen uitgenodigd voor een zomerlunch op zondag 17 juli in de Pauwehof na de koffie. Het wordt een bijzondere lunch georganiseerd door de werkgroep Groene Kerk in samenwerking met de stadsboerderij Wickevoort …

Read more

Nieuwe kerkelijk werker benoemd

Minette Kits Nieuwenkamp nieuwe kerkelijk werker De kerkenraad is verheugd u te kunnen berichten dat geen bezwaren zijn ingekomen tegen de benoeming van Minette Kits Nieuwenkamp als kerkelijk werker. Dat betekent dat haar benoeming officieel is geworden. In overleg is afgesproken dat Minette op 1 juni …

Read more