Search
Search Menu

Collecte met QR-codes

Met ingang van zondag 6 maart zijn we weer overgegaan op het houden van 2 collectes in de kerkdiensten. Er kunnen donaties ook via een QR-code worden gedaan. Als u aanwezig bent bij de viering, kunt u geven bij de 2 collectes met collectezakken.
 
Dit zijn de QR-codes voor de 1e en de 2e collecte:


U kunt ook het betaalverzoek activeren door aanklikken van deze links:
link-1e-collecte
link-2e-collecte
 
Elke week worden de donaties / giften via deze QR-codes toegerekend aan het doel van de zondag van de week waarin de donatie gedaan wordt. De zondag geldt als eerste dag van de week.
 
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0373737 572 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Heemstede, onder vermelding van: collecte-doel en datum.
 
Goed om te weten: voor elke betaling via een QR-code rekent de bank kosten. Een eigen overmaking naar rekening NL48RABO 0373737572 van de diaconie kost geen geld; uw gift komt dan volledig ten goede aan het collectedoel. Zet bij uw overmaking 1e / 2e collecte of collectedoel en de collectedatum.