Search
Search Menu

Nieuwe kerkelijk werker benoemd

Minette Kits Nieuwenkamp nieuwe kerkelijk werker

De kerkenraad is verheugd u te kunnen berichten dat geen bezwaren zijn ingekomen tegen de benoeming van Minette Kits Nieuwenkamp als kerkelijk werker. Dat betekent dat haar benoeming officieel is geworden.

In overleg is afgesproken dat Minette op 1 juni 2022 zal beginnen. Op Pinksteren, zondag 5 juni, zal zij als ouderling worden bevestigd in het ambt. Zij zal de eerste maanden met name gebruiken om zich in te werken en zoveel mogelijk gemeenteleden te leren kennen.

Wij heten Minette van harte welkom in ons midden!
Tineke Groenewegen,
scriba

Meer informatie, klik hier